1 jaar aanmeldportaal casemanagement dementie

okt 14, 2021

Het aanmeldportaal casemanagement dementie bestaat in de regio Haarlemmermeer alweer ruim een jaar. Op 1 september 2020 ging de pilot van start. Nu is het een structurele samenwerking in de regio, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie wat wanneer doet. Het aanmeldportaal is ontstaan door de samenwerking tussen de VVT-organisaties in de regio, het Spaarne Gasthuis en Zorggroep Haarlemmermeer. Zorgcoördinator Ouderenzorg Jacqueline Keijser was er van het begin af aan bij betrokken.

Inzicht in vraag en aanbod

Na een jaar hebben 260 inwoners van de Haarlemmermeer begeleiding gekregen van een casemanager dementie. Op deze manier is er steeds meer inzicht in vraag en aanbod rond casemanagement dementie.

60% meer vraag dan van te voren gedacht

Toen de pilot startte, werd er van twee aanmeldingen per week uitgegaan. Dit aantal was berekend aan de hand van het aantal aanvragen die in onze regio actieve casemanagers dementie en aandachtsvelders dementie tot dan toe binnenkregen. Al gauw bleek de vraag groter dan gedacht. Het afgelopen jaar was de vraag gemiddeld vijf personen per week. Dat is dus 60% meer dan van te voren gedacht.

Jacqueline Keijser: “Ik wijd dit verschil aan de laagdrempelige aanmeldprocedure. Er is terugkoppeling vanuit het aanmeldportaal naar de verwijzer. Indien de aanvraag door de specialist is gedaan, ontvangt ook de huisarts hierover bericht. Verwijzers voelen zich op deze manier echt ontzorgd. We zien ook, dat er in sommige wijken meer behoefte is aan casemanagement dan gemiddeld. We zijn in gesprek met de VVT-organisaties om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om aan de toenemende vraag te blijven voldoen.”

Bezoek het aanmeldportaal casemanagement dementie

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.