Apothekers: multidisciplinaire aanpak ICT belangrijk

apr 26, 2021

Binnen de ICT-commissie van de Zorggroep Haarlemmermeer vertegenwoordigt Christel Groot Zevert de negen apothekers in de regio. “We zijn zorgverleners, geen ICT’ers. Daarom is het voor ons belangrijk deel uit te maken van deze commissie die multidisciplinair aan ICT-oplossingen werkt.”

Negen apotheken

De negen apotheken verenigd in de Stichting Samenwerkende Apotheken Haarlemmermeer – 6 in Hoofddorp, 2 in Nieuw-Vennep en 1 in Zwanenburg – hebben regelmatig overleg en vergaderingen. Vast agendapunt is de ICT. Christel Groot Zevert inventariseert tijdens deze apothekersbijeenkomsten de wensen en problemen op het gebied van ICT.

Apotheker Christel Groot Zevert

Regionaal en multidisciplinair

“We doen als apothekers natuurlijk al veel samen en werken met informatiesystemen zoals Pharmacom, maar we zijn op eerste plaats zorgverleners, geen ICT’ers. Grote projecten op dit gebied kun je veel beter in regionaal én multidisciplinair verband aanpakken. En dat kan in deze commissie”.

Afstemming

“Als individuele apotheker loop je tegen bepaalde problematiek aan, bijvoorbeeld landelijke wet- en regelgeving, het beheer en delen van gegevens van patiënten. Het is goed om daarover met iedereen in de eerstelijn afspraken over te maken en die met elkaar af te stemmen. Dat doen we in de ICT-commissie. Zo hebben we in de commissie het clusterbeheer goed aangepakt. Hier zitten allerlei aspecten aan, zoals beveiliging, beheer, vervuiling van bestanden, het beheersbaar houden en scholing. We hebben net een gezamenlijke training met huisartsen gehad waarin we geleerd hebben hoe we clusterbeheer het beste kunnen doen.”

Inzage in dossiers

“Ook vanuit de overheid, patiënten en zorgverzekeraars wordt van ons verwacht dat we aan bepaalde eisen en wensen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan e-Health-toepassingen. Patiënten willen hun dossier online kunnen inzien. Voor huisartsen is dat al verplicht, voor apothekers nog niet, maar die wettelijke verplichting zit er wel aan te komen. We lopen een beetje achter wat ICT-toepassingen betreft. Maar juist door mee te praten in de ICT-commissie en gebruik te maken van de knowhow en ervaring van onze collega’s kunnen we zaken gaan verbeteren.”

ICT-onderwerpen

“We bespreken allerlei onderwerpen in de ICT-commissie. Naast clusterbeheer hebben we het ook over KIS gehad. Daar kunnen we als apothekers nog niet veel mee, we kunnen het nog niet integreren in onze systemen. We zijn wat betreft ook afhankelijk van andere partijen. We gaan ons waarschijnlijk wel aansluiten bij de NHZ Connected app. Ook veilig mailen is een belangrijk onderwerp voor ons. We krijgen als apothekers veel mail van patiënten, maar kunnen die niet zomaar replyen. Dat voldoet niet aan privacyrichtlijnen. We hebben gekozen voor Zivver om veilig te mailen met andere zorgverleners. Nog niet naar patiënten, wat dat betreft volgen we de ontwikkelingen en besluiten bij de KNMP en overheid met interesse, ook wat betreft inzage in patiëntendossiers.”

Snelle ontwikkelingen

“De ontwikkelingen op ICT-gebied zijn belangrijk voor apothekers. Omdat onze systemen niet altijd up-to-date zijn, is er nog ruimte voor verbeteringen. De ICT-commissie kan ons daarbij ondersteunen. Vanuit de KNMP worden proeftuinen ingericht. Misschien dat wij ons daarvoor gaan aanmelden. Zeker is dat er de komende tijd veel gaat veranderen en dat de ontwikkelingen snel gaan, dat zullen we als ICT-commissie ook zeker op de voet gaan volgen. Als we op termijn systemen uit de verschillende disciplines uit de eerstelijns- en tweedelijnszorg met elkaar kunnen koppelen en gegevens kunnen uitwisselen, met inachtneming van alle wettelijke privacyrichtlijnen, zou dat een mooie stap vooruit zijn. Dat maakt het voor patiënten én voor ons een stuk gemakkelijker.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.