Regionale Coalitie Eerstelijn Haarlemmermeer een feit

okt 23, 2019

Vandaag hebben Johanneke Mostert van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer en Nelleke van Velthoven van Zorggroep Haarlemmermeer de samenwerkingsovereenkomst Regionale Coalitie Eerstelijn Haarlemmermeer ondertekend. De vorming van deze regionale coalitie is de eerste stap van in totaal vijf stappen in het kader van het programma OPEN. Dit programma ondersteunt huisartsenpraktijken bij het online beschikbaar stellen van het medisch dossier voor hun patiënten.

Patiënten hebben vanaf 1 juli 2020 het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Het programma OPEN kan huisartsen ondersteunen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. Het programma is gestart op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg.

Het doel van OPEN is dat de bij de huisartsenpraktijken ingeschreven patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Hierbij zorgt OPEN er ook voor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

Projectenmanager ICT
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaat ook projectenmanager ICT Cindy Koolhaas van start. Zij zal het hele proces van het programma OPEN  in de Haarlemmermeer ondersteunen en begeleiden. Meer informatie >>

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.