Een goede samenwerking maakt ons werk leuker

nov 21, 2021

Apotheker Alexandra Geesink is lid van de regionale kwaliteitscommissie astma en COPD. Zij pleit voor een sterke eerste lijn door regionale werkafspraken lokaal in de praktijk te brengen. Fijn voor patiënten om een sterke eerste lijn te ontmoeten, met goed op elkaar afgestemde zorg. En fijn voor de zorgprofessionals om elkaar te ondersteunen.

Apotheker Alexandra Geesink

Alexandra: “Meer samenwerking in de eerste lijn is waar ik voor pleit. Samen hebben we zoveel deskundigheid. Ik heb zoveel respect gekregen voor de deskundigheid van de praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist. Ik vind het leuk dat er een specialist uit het Spaarne Gasthuis in de kwaliteitscommissie zit. Interessant om zorginhoudelijke kennis te horen, die ik anders niet zou horen. Het laatste jaar bijvoorbeeld over de behandeling van COVID-19 en de regionale taakverdeling tussen tweede en eerste lijn.”

Inhalatie-instructie

“Op het moment krijg ik als apotheker vrijwel geen verwijzingen via het KIS. En dat geldt ook voor de fysiotherapie en de diëtist. Hierin is nog een hele slag te maken. In de regio hebben we afgesproken dat astma en COPD patiënten één keer per jaar inhalatie-instructie krijgen. Dat kan bij ons in de apotheek of bij de praktijkondersteuner. Belangrijk dat wij de inhalatie-instructie goed op elkaar blijven afstemmen voor de patiënt.”

Behapbaar houden

“Ik maak mij zorgen over de werkdruk in de eerste lijn o.a. door de verschuiving van taken van de tweede naar de eerste lijn. Ik vraag mij af of de huisartsen dit allemaal nog wel kunnen behappen. Ik zie mogelijkheden voor de apotheek om de huisartsenpraktijk hierin te ondersteunen. Ik denk dan aan inhalatie-instructie of bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het stoppen met roken. Wij hebben daar de kennis en de opleiding voor. Ik vind dat de focus te veel op onze distributiefunctie ligt.”

Afspraken maken bij de bron

“Voor de zorgprogramma’s astma en COPD hebben we met de kwaliteitscommissie een formularium gemaakt. Helaas gaat het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar daar dan weer dwars doorheen. Wij zitten als apotheek aan het einde van de keten en moeten dan zaken weer terugdraaien. Extra werk. Frustratie alom. Zeker ook bij de patiënten. Handiger zou het zijn als de afspraken bij de bron (de verwijzers) worden gemaakt. Als apothekers kunnen we de huisartsen daar dan weer goed bij ondersteunen”

Meer lokaal samenwerken

“Regionale samenwerking is de grootste uitdaging voor de komende tijd. Regionaal is te groot, het moet lokaal worden uitgevoerd. Hiervoor hebben we de ondersteuning nodig van de Zorggroep om lokale samenwerkingsverbanden in Hoofddorp te vormen. Het FTO is een bestaande structuur, met de ruimte om aandacht te besteden aan belangrijke thema’s. Laten we van die ruimte gebruiken als startpunt om de lokale samenwerkingen verder vorm te geven. De jaarlijkse netwerkbijeenkomst is altijd leuk en inspirerend, maar niet de plek voor inhoudelijke en lokale samenwerkingsafspraken.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.