Fysiotherapeuten: “Informatie delen en gemakkelijker met elkaar communiceren”

mei 11, 2021

Fysiotherapeuten hebben het momenteel drukker dan normaal. Onder meer de inhaalzorg en het uitblijven van operaties zorgen voor extra werk. “ICT-voorzieningen horen ons hierbij werk uit handen te nemen”, aldus Erik Kramer. Goede reden dus om sterk vertegenwoordigd te zijn in de ICT-commissie van de regio Haarlemmermeer.

Behoefte aan goede ICT

Erik Kramer vertegenwoordigt de tientallen fysiotherapeuten en fysiopraktijken in ICT-commissie. Daarnaast is hij voorzitter van de Fysio Zorg Haarlemmermeer (FZH). “We hebben het druk. Naast nieuwe computersystemen hebben we ook te maken met de dubbele vergrijzing. Er komt in de eerstelijnszorg veel op ons af en als fysio’s hebben we goede ICT-faciliteiten nodig.”

Fysiotherapeut Erik Kramer

Korte lijnen

“Om optimaal in de eerstelijn te kunnen samenwerken, is goede informatievoorziening noodzakelijk. We moeten informatie zoals zorg- en behandelplannen gemakkelijk met elkaar kunnen delen. Ook met patiënten, maar die systemen zijn naar mijn mening sub-optimaal.
Wij als fysiotherapeuten zien daar nog kansen in om te verbeteren. Korte lijnen, daar willen we naartoe. Tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt.”

Eén systeem

“Het interessante aan de ICT-commissie is dat je met collega’s van diverse disciplines over dezelfde onderwerpen praat. We kunnen echt een slag maken om nog beter met elkaar te communiceren, vooral als we straks weer met elkaar om de tafel kunnen zitten in plaats van online vergaderen. Wat ik als vertegenwoordiger voor de fysiotherapeuten in de ICT-commissie wil zien te bereiken, is dat we met één systeem gaan werken, zoals de huisartsen dat nu ook hebben. Dat zou ook ideaal zijn voor de fysiotherapeuten. Wellicht dat we daar aansluiting kunnen vinden.”

Efficiënter werken

“Waar ik echt voor ga, is het KIS. Het systeem van de fysiotherapeuten is daar nog niet aan gekoppeld. Wij werken nu met twee aparte programma’s. Als er iets vervelend is, is dat dingen dubbel doen. Dat is toch zonde van onze tijd? Dat kan veel efficiënter, doelmatiger en beter op elkaar ingespeeld. Dat soort onderwerpen komen aan de orde in de ICT-commissie.
Een ander punt dat ik onder de aandacht wil brengen, is het doorverwijssysteem. Dat gaat soms echt nog via een fysiek papier. Dat moet toch anders kunnen?”

Bekendheid

“ICT kan helpen gemakkelijker met elkaar te communiceren. De Connected app is een mooi instrument, maar nog niet alle fysiotherapeuten zijn daarvoor aangemeld. Dat zou wel moeten. Het is een goede manier om bekendheid te creëren en te laten zien wat je doet. Ik vind het handig dat je er snel en gemakkelijk zorgmedewerkers in kunt vinden.”

Communicatie

“Veilig en snel met elkaar communiceren en informatie met elkaar op een laagdrempelige manier delen, dát vinden wij als fysiotherapeuten belangrijk. Het zou mooi zijn als we binnen de ICT-commissie afspraken kunnen maken om elkaar op een snelle manier te vinden.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.