Geslaagde eerste bijeenkomst praktijkmanagers Zorggroep Haarlemmermeer

nov 27, 2020

Negen nieuwsgierige praktijkmanagers namen deel aan een eerste bijeenkomst voor praktijkmanagers, die Zorggroep Haarlemmermeer organiseerde op 10 november jl.

Doel van de bijeenkomsten voor praktijkmanagers

  • de praktijkmanagers de gelegenheid bieden hun ervaringen, kennis en kunde te delen met elkaar
  • hun tegemoet komen in eventuele behoeften aan verdieping en/of scholing
  • een kwaliteitsslag mogelijk maken in praktijkmanagement, op zowel praktijk- als regionaal niveau

Eerste kennismaking

In deze eerste bijeenkomst maakten de praktijkmanagers kennis met elkaar en informeerden zij elkaar over hun invulling van praktijkmanagementtaken in hun eigen praktijk. Opvallend waren de grote verschillen in taken, ureninzet en opleiding van de aanwezige praktijkmanagers. En ook niet alle praktijkmanagers mogen al die naam dragen…..

Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagers

Jacky Loobeek, zelf sinds 2013 praktijkmanager en daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagers, de NVvP, nam de aanwezigen mee in de ontwikkeling van de functie van praktijkmanager. Mede door toedoen van de NVvP is de functie sinds vorig jaar opgenomen in de cao Huisartsenzorg. Geconstateerd mag echter worden dat nog veel huisartsen onvoldoende bekend zijn met de functie en hoe een praktijkmanager kan bijdragen aan efficiency in de praktijkvoering en verlichting van de werkdruk van de huisarts.

De praktijkmanagers droegen tal van onderwerpen aan, die zij graag met elkaar willen beetpakken, waaronder videobellen, MijnGezondheid.net/MedGemak, het opstellen van een beleidsplan en jaarverslag en het organisatie griepvaccinaties. Het was een geslaagde bijeenkomst, die in het nieuwe jaar zeker een vervolg zal krijgen.

Bijeenkomsten in 2021

Ben of ken jij een praktijkmanager of voer jij praktijkmanagementtaken uit en wil je ook deelnemen aan de bijeenkomsten, stuur dan een e-mailbericht naar dejong@zorggroep-hm.org.
Voor meer informatie: De voordelen van ontmoeting, uitwisseling en verdieping met collega-praktijkmanagers

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.