Herstart spirometrie in de huisartsenpraktijk

jun 15, 2021

Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden adviseert de CAHAG (COPD & Astma Huisartsen Advies Groep), onder gecontroleerde condities, de spirometrie weer op te starten in de huisartsenpraktijk.

Dit CAHAG-advies is bedoeld als aanvulling op de adviezen die worden gegeven door het RIVM en het NHG. Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor patiënten en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar, waarbij elk risico op een COVID-19 infectie voorkomen dient te worden. Ook het risico op besmetting van de uitvoerder dient minimaal te zijn. Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de fase van de COVID-19 epidemie en de mogelijke verspreiding via aërosolen.

Meer informatie:
CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk (versie 10 juni 2021)

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.