Interview kaderhuisarts diabetes Arrianne Tange

jul 1, 2021

Arrianne Tange is huisarts in Gezondheidscentrum Floriande. Tevens is ze als kaderhuisarts diabetes actief in de regio Haarlemmermeer en is ze voorzitter van de regionale multidiscipinaire Kwaliteitscommissie diabetes.

Naar persoonsgerichte zorg
Arrianne: “Ik zie 2021 als het jaar van het grote herpakken. We willen van protocollaire zorg naar persoonsgerichte zorg. Die omslag gaan we de komende jaren zeker maken. Dit vraagt van ons als zorgprofessional een andere benadering. Voor de netwerkbijeenkomst Eerste lijn Haarlemmermeer 2021 hebben we samen met een patiënt een video over persoonsgerichtezorg gemaakt. De Zorggroep biedt al jaren de training Motiverende gespreksvoering aan. Ik kan uit eigen ervaring zeggen: het is heel fijn om die intrinsieke motivatie te achterhalen.

Het juiste onderwerp van gesprek
Maatwerk betekent ook dat mensen keuzes kunnen maken, die je als zorgprofessional liever niet ziet. Dat moet je respecteren. Al denk ik wel dat het altijd goed is om te onderzoeken waarom iemand de ruimte niet voelt om iets te veranderen. Dit levert vaak hele zinvolle gesprekken op en maakt je werk heel leuk. Zo had ik laatst iemand waarbij de glucosewaarden maar veel te hoog bleven. Uiteindelijk bleek dat zij een hele zware mantelzorg taak had. Toen ik dat wist ging het gesprek niet meer over de glucosewaarden maar over hoe zij hulp zou kunnen vinden. Ik vond het geweldig om te zien dat ze daarna wel ruimte had voor haar eigen gezondheid.”

Inzicht in wie wat doet
Ik hoor collega huisartsen nog wel eens zeggen dat het KIS een tweede systeem is, naast het HIS. Dat klopt niet. Het is aan elkaar gekoppeld. Wat wel klopt is dat je tijd moet investeren om er mee te leren werken. Ik heb mijzelf daarvoor drie maanden de tijd gegeven. Nu kost het me geen extra moeite meer. En het betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Je hebt zoveel meer inzicht in wie wat doet.

Laatst was een van mijn patiënten bij de podotherapeut geweest. Deze rapporteerde in het KIS dat hij zich zorgen maakte over een teen van deze patiënt. Toen die patiënt een week later bij mij op consult was zag ik deze opmerking staan en kon ik hier gericht naar vragen en iets mee doen. Juist nu het probleem nog klein was. Zonder het KIS had ik het niet geweten en er dus niets mee gedaan. Ik ben daarom echt een voorstander van het KIS. Het is laagdrempelig. Je kunt elkaar heel makkelijk beveiligde berichten sturen over een patiënt. De berichten zijn aan het dossier gekoppeld. Veel makkelijker dan bellen.”

 

Kwaliteitscommissie diabetes type 2

De kwaliteitscommissie diabetes type 2 bestaat sinds 2014 en komt ieder jaar twee keer bijeen. De kwaliteitscommissie ziet voor 2021 de volgende speerpunten:

  • het herpakken van de chronische zorg
  • nieuwe vorm van verwijzen, tele-consultering
  • zorgmodule preventie diabetische voetulcera
  • de update van de NHG standaard DM
  • scholingen & casuïstiek bespreking

Leden Kwaliteitscommissie diabetes type 2

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.