Lancering RTA overdracht kwetsbare ouderen

apr 29, 2021

De RTA voor de overdracht van kwetsbare ouderen is klaar voor gebruik! De RTA (Regionale Transmurale Afspraken) helpt om tijd en energie van zorgprofessionals zo effectief mogelijk in te zetten en onnodig lijden of verdriet bij de ouderen te voorkomen doordat:

  • bij opname kwetsbaarheid duidelijk is, zodat dubbele diagnostiek en extra belasting van de oudere wordt voorkomen
  • bij ontslag de continuïteit van zorg is gewaarborgd, zodat onnodige heropnames worden voorkomen

Oudere met kwetsbaarheid? Overdracht van topkwaliteit!

Een goede overdracht werkt

Kwetsbare ouderen zijn zelf minder goed in staat om de regie te voeren. Een goede overdracht is daarom extra belangrijk. Aangetoonde effecten (project ‘de warme overdracht’ in Leiden) van een goede overdracht:

  • 35% minder sterfte
  • 1 dag minder ligduur
  • grote tevredenheid bij patiënt en mantelzorger

Aan de slag!

Bekijk de RTA overdacht kwetsbare ouderen op de NHZ Connected app.

Inmiddels is een regionale werkgroep voor verpleegkundige overdracht van start gegaan. Zij werken aan afspraken voor de verpleegkundige overdracht als toevoeging op de medische overdracht.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.