Leefstijl is per definitie voor de lange termijn

sep 17, 2021

Rens Pleijster is fysiotherapeut in Hoofddorp en heeft veel kennis en ervaring met HVZ patiënten. Hij vindt het belangrijk dat andere disciplines weten wat fysiotherapie, op het gebied van CVRM, kan betekenen. In 2019 en 2020 werden slechts 10 patiënten via het KIS naar de fysiotherapie verwezen.

Goede zorg dicht bij huis

Rens: “Anderhalf jaar geleden vroeg Carolijn Kloosterman (voor Hannie Carlier de coördinator chronische zorg) of ik lid wilde worden van de multidisciplinaire kwaliteitscommissie CVRM. Ik heb diverse aanvullende cursussen op dit gebied gevolgd. De laatste tijd krijg ik steeds meer hartrevalidatiepatiënten vanuit het Spaarne Gasthuis, omdat de poliklinische behandeling daar vol zit. Voor de meeste mensen kan ik dezelfde kwaliteit van zorg bieden als het ziekenhuis. Voor patiënten is het heel fijn zorg dicht bij huis te krijgen. Tot nu toe is mijn belangrijkste bijdrage aan de commissie, vertellen wat fysiotherapie voor CVRM patiënten kan betekenen. Ik merk dat het de andere disciplines nog aan kennis hierover ontbreekt. Wat doet de fysiotherapie bij CVRM? Wat kan het opleveren?”

Rens Pleijster begeleidt een patiënt

De Nederlandse beweegnorm

“Bij het beweegprogramma brengen we de risicofactoren voor HVZ in kaart op het gebied van roken, stress, voeding en natuurlijk bewegen. Beweegt iemand volgens Nederlandse beweegstandaard? zo niet, dan gaan we kijken waar dat aan ligt. Is iemand bang geworden om te bewegen? Moet iemand leren om met een lichamelijke beperking om te gaan? Verder werken we binnen ons beweegprogramma ook aan het optimaliseren van het inspanningsvermogen en het leren kennen van fysieke grenzen. Dit is een mooie infografic over de beweegnorm.

Meer samenwerking

“Ik zie als fysiotherapeut veel ruimte voor meer samenwerking met bijvoorbeeld de praktijkondersteuner Somatiek. Zij meet bij controle de bloeddruk, terwijl ik daar ook iedere behandeling mee start. Hoe handig zou het zijn als zij die waarden ook doorkregen? Ik vind dat wij als fysiotherapeuten in het verleden onze rol wel eens hebben overschat. Wij dachten alles alleen te kunnen oplossen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik vraag bij CVRM patiënten standaard alle risicofactoren uit. Als die buiten mijn vakgebied liggen dan verwijs ik – eventueel via de huisarts – door. Voeding is zo belangrijk, dat ik het liefst zou zien dat bij CVRM patiënten een screening door een diëtist er standaard bij hoort. Een ander verbeterpunt gaat over ICT. Op het moment werken wij met verschillende ICT systemen: Intramed, ons patiëntendossier, KIS, Zorgdomein, Zivver. We moeten informatie van het ene naar het andere systeem knippen en plakken. Dit vergemakkelijkt de samenwerking natuurlijk niet.

Een meer coachende rol

“De fysiotherapeut krijgt steeds meer een coachende rol. Ik heb een jaar geleden een training motiverende gespreksvoering gevolgd. Ik zag dat de Zorggroep ook trainingen aanbiedt op dit gebied. Het is belangrijk, dat je de intrinsieke motivatie van iemand achterhaalt, zodat je goed kunt aansluiten op het probleem achter het probleem. Mijn wens is, dat er bij CVRM patiënten na een afgesloten traject nog contactmomenten zijn. Proactief na een half jaar navragen hoe het gaat met bewegen. Als je iemand niet ziet kun je niet meten en dus ook niet weten hoe het gaat. Dat kan een taak voor de fysiotherapeut zijn, maar we kunnen bijvoorbeeld ook afspreken dat de praktijkondersteuner Somatiek dit bij de controle doet.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.