Vacature lid Raad van Commissarissen

nov 5, 2020

Vacature Lid Raad van Commissarissen

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie waarin eerstelijns zorgverleners samenwerken. Wij ondersteunen eerstelijnsprofessionals in de Haarlemmermeer om te komen tot de beste zorg dichtbij huis. Dit doen wij door het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en wijkgerichte zorg. Daarnaast vertegenwoordigen wij de deelnemers richting zorgverzekeraars, gemeente en overige stakeholders. Tevens treden we op als serviceorganisatie.

De organisatie bestaat uit 3 juridische entiteiten. De Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer met leden, zijnde huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten. Onder deze entiteit vallen twee uitvoeringsorganisaties: Zorggroep Haarlemmermeer en Huisartsen Haarlemmermeer. Er is één Raad van Commissarissen voor deze beide organisaties.

Lid Raad van Commissarissen

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de drie leden van de Raad van Commissarissen is een vacature ontstaan.
De Raad van Commissarissen vervult de rol van toezichthouder, klankbord en werkgever. Zij bewaakt de maatschappelijke doelstelling en houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Zorggroep Haarlemmermeer en Huisartsen Haarlemmermeer. De Zorgbrede Governance Code vormt hierbij een belangrijk kader.

Wij zoeken een kandidaat:

  •  met een onafhankelijke geest, affiniteit met de eerstelijns gezondheidszorg en oog voor het maatschappelijk belang
  • die het evenwicht weet te bewaren tussen betrokkenheid en afstand houden en het ‘lastige gesprek’ niet uit de weg gaat
  • bij voorkeur ervaring heeft met organisatievraagstukken
  • bekend is met de Haarlemmermeer

Voor nadere informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met de heer A.J. Lamping, voorzitter RVC: ajlamping@gmail.com of 06 52849155.

U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw D. Doeleman, office manager voor 1 december a.s. via: doeleman@zorggroep-hm.org

201029 lid RVC

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.