Netwerk Rijsenhout voor ouderen van start

dec 12, 2019

In Rijsenhout is een netwerk gestart om beter passende ondersteuning aan ouderen te bieden. Het netwerk wil met het project ‘Polderen voor ouderen’ zorgen voor een betere samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein.

“Werkend vanuit de mogelijkheden zijn wij samen sterk en bieden wij passende ondersteuning aan ouderen”. Dit is de missie van het netwerk Rijsenhout. Het netwerk heeft met subsidie van ZonMw, ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut, positie, knelpunten en kansen in kaart gebracht. Uit de analyse is duidelijk geworden dat de basis voor goede samenwerking op orde is. De betrokken professionals delen dezelfde waarden en zijn gericht op het bereiken van hetzelfde doel.

Formaliseren van de samenwerking

Een aandachtspunt in de ontwikkeling is het borgen van het wijknetwerk. Hiervoor wil het netwerk de structurele betrokkenheid van de organisaties achter de professionals verbeteren. Een uitdaging wordt het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met daaraan gekoppeld afspraken over de inzet van professionals, zonder de beperking van financiering schotten. Er wordt ingezet op een integrale persoonsgerichte samenwerking met ondersteuning van een digitaal communicatiesysteem.

Zorggroep Haarlemmermeer, Welzijn, VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg) organisaties en de gemeente Haarlemmermeer worden betrokken in het netwerk.

De Juiste Zorg op de Juist Plek

Huisarts Jacobine van der Dussen : “Sinds de start van het netwerk ervaar ik meer overzicht van de mogelijkheden voor ouderen binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd ben ik mij pijnlijk bewust geworden van het naast elkaar functioneren van de partijen binnen het sociaal domein en het ontbreken van een duidelijk aanspreekpunt. Van het project Polderen voor Ouderen in de Haarlemmermeer verwacht ik verankering van de eerste lijn met het sociaal domein, zodat de oudere de juiste zorg op de juiste plek krijgt aangeboden.”

Meer informatie

Aanvullende informatie kunt u lezen op de websites van:

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.