Op zoek naar oplossingen in een woud aan ICT-mogelijkheden

mei 4, 2021

Binnen de ICT-commissie van Zorggroep Haarlemmermeer vertegenwoordigen Gabin Spijkerman en Marjolijne Vergouwen de huisartsen in de regio. “Het is belangrijk dat we gezamenlijk de ICT-uitdagingen discipline-overstijgend aanpakken en oplossingen zoeken in het woud aan mogelijkheden.”

Multidisciplinaire aanpak

“ICT wordt steeds omvangrijker, ook in de zorg. Het is belangrijk om die multidisciplinair aan te pakken. Dat kan in de ICT-commissie, omdat zowel huisartsen als apothekers en fysiotherapeuten hier deel van uitmaken. Bepaalde thema’s komen steeds terug, zoals OPEN. We houden ons als commissie bezig met het organiseren, opzetten, faciliteren en de implementatie. Dit is voor de huisartsen een belangrijk onderwerp omdat digitale inzage in medische dossiers voor patiënten landelijk verplicht is. Voor de fysiotherapeuten en apotheken speelt dat nu nog niet, maar zodra dat actueel wordt, komt het zeker in de ICT-commissie aan bod.”

Huisarts Gabin Spijkerman

Veilig communiceren

“Veilig communiceren is een onderwerp dat voor alle disciplines van toepassing is. We proberen daar binnen de regio zoveel mogelijk één lijn in te trekken. We hebben gekozen voor het programma Zivver om veilig met andere collega’s te kunnen mailen. Ook overleggen we in de commissie over de NHZ-Connected-app en het keteninformatiesysteem (KIS) waar zowel huisartsen, apotheken en bijvoorbeeld fysiotherapeuten mee te maken hebben.”

Gezamenlijke aanpak

“We hebben het in de commissie over ICT-problematiek die de individuele praktijk overstijgt. Het is ons doel om ICT-aangelegenheden zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken. Zodat zorgverleners in de regio bijvoorbeeld gegevens met elkaar kunnen delen. We hebben nu de mogelijkheid om via Doc2Doc de laboratoriumgegevens via het Spaarneziekenhuis in te zien. We volgen daarbij de landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving, zoals de privacywet die een tijd geleden in werking is getreden.”

Huisarts Marjolijne Vergouwen

Gegevens uitwisselen

“Het is belangrijk dat er aandacht is voor de ontwikkelingen binnen ICT en de verplichtingen die we hebben. Als commissie zoeken we naar de beste oplossingen in het woud aan ICT-mogelijkheden. Het is handig als we binnen de regio zoveel mogelijk met dezelfde systemen en programma’s werken. Dit maakt het uitwisselen van gegevens en het met elkaar communiceren een stuk gemakkelijker en veiliger. We hopen dat onze achterban onze adviezen wil opvolgen wat betreft de programma’s die we kiezen, maar dat zal voor de een gemakkelijker zijn dan voor de ander.”

Geen keurslijf

“We hopen dat de uitwisseling van gegevens bij zorgverleners onderling steeds eenvoudiger wordt. Zodat informatie gedeeld kan worden en up-to-date is. En dat de patiënt profijt heeft van de systemen die er zijn. Die moeten de wensen van de patiënten en de zorgverleners volgen en niet andersom. Het moet geen keurslijf worden, maar een prettig systeem dat voldoet aan de wensen die we hebben. We proberen de programma’s waar we nu mee werken te behouden en zo in te richten dat de uitwisseling van de onderlinge systemen tussen de verschillende disciplines steeds beter gaat functioneren. Dit zonder al te veel poespas. We zijn wat dat betreft ook afhankelijk van de ICT-bedrijven die deze systemen en programma’s aanbieden. Die sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Als de onderlinge connectie bij deze bedrijven prioriteit zou krijgen, zou dat fijn zijn.”

Inspelen op actualiteit

“We proberen ook zoveel mogelijk op de actualiteit in te spelen. Op het moment dat de coronacrisis uitbrak, moesten we opeens gaan beeldbellen. Als ICT-commissie hebben we daar een advies over uitgebracht. We willen de ICT in het algemeen en naar een hoger plan tillen. Daarbij is de ondersteuning die we van projectmanager Cindy Koolhaas krijgen, onontbeerlijk. Zonder haar gaat dat niet lukken.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.