POH GGZ lost veel klachten op

jul 5, 2019

De praktijkondersteuner GGZ heeft een steeds belangrijkere rol in de huisartsenzorg in de Haarlemmermeer. Van alle mensen die met klachten tussen juli en december 2018 via de huisarts bij de praktijkondersteuner GGZ kwamen, zijn iets meer dan de helft van de klachten door de praktijkondersteuner GGZ zelf opgelost. Dat is 14% meer dan in de vergelijkbare periode van het jaar daarvoor. Het percentage verwijzingen naar het sociale domein en de basis- en specialistische GGZ bleef vrijwel gelijk.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.