Praktijkmanager

sep 1, 2022

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie waarin eerstelijns zorgverleners samenwerken, om te komen tot de beste zorg dichtbij huis.

Ontwikkeling binnen de huisartsenpraktijk
Dankzij technologische ontwikkelingen en met hulp van specialistische praktijkondersteuners kan de huisarts steeds meer behandelingen overnemen van de medisch specialist. Op die manier kan verwijzing naar deze – veel duurdere – specialistische zorg worden voorkómen. Door verdere specialisatie en taakherschikking is ook de samenwerking met de thuiszorg, jeugdzorg, welzijn en het sociaal-maatschappelijk werk toegenomen.
Nog nooit had de huisarts met zoveel medeprofessionals te maken als nu. En nog nooit eerder moest hij – als werkgever – zo veel medewerkers aansturen. Met de steeds strengere kwaliteitseisen die aan de huisartsvoorziening worden gesteld verklaart dit de enorme werkdruk die menig huisarts ervaart.

Om die werkdruk weg te nemen, zijn wij voor 3 huisartsenpraktijken in Zwanenburg-Halfweg op zoek naar een enthousiaste praktijkmanager (16 uur per week) die niet-patiëntgebonden taken uit handen kan nemen.

Doel van de functie

De praktijkmanager faciliteert de zorgverleners binnen de huisartsvoorziening, zodat zij zich optimaal kunnen bezighouden met de directe zorgverlening aan hun patiënten. De taken van de praktijkmanager kunnen liggen op het gebied van organisatie en beleid, kwaliteits- en facilitair management, personeelsmanagement en financieel management.

Taken

De taken bestaan onder andere uit het facilitering van de huisartsen en andere zorgverleners in Zwanenburg-Halfweg. Hierbij is een bedrijfsmatige en praktische aanpak van essentieel belang. Kerntaken zijn:

Organisatie en beleid

• opstellen beleidsplan
• opstellen van jaarverslag
• organiseren van interne- en externe overleggen, bewaken actiepunten
• organiseren van vaccinatiedagen
• up-to-date houden van website en overige patiënteninformatie

Financieel

• declareren aan de ziektekostenverzekeraars, inclusief controle declaratieregels, COV, ION, en verwerken retourinformatie
• doorvoeren wijzigingen tarieven

Beleid en kwaliteit

• voorbereiding en begeleiding jaarlijkse NHG-accreditatie, bewaken uitvoering verbeteracties
• organiseren patiënttevredenheidsonderzoek

Facilitair / huisvesting / ICT

• voorraadbeheer en inkoop
• bewaken onderhoud en beheer van gebouw(en) en apparatuur
• bewaken van optimaal functioneren van gebruikerssystemen (HIS/KIS)
• bewaken van leverancierscontracten

Personeel

• roosterplanning
• meldingen ziekteverzuim, contacten arbodienst
• voeren van jaargesprekken
• op de hoogte zijn van wijzigingen cao en salarissen, contact/melden aan salarisadministratie

Onze nieuwe collega

 • heeft een afgeronde opleiding Praktijkmanagement, dan wel een andere HBO-opleiding in financieel-administratieve richting
 • heeft al enige ervaring met (een aantal van) bovengenoemde aspecten van bedrijfsvoering (als praktijkmanager of officemanager)
 • heeft kennis van, doch minimaal affiniteit met de huisartsenzorg
 • is bij voorkeur bekend met het huisartseninformatiesysteem CGM, dan wel een ander HIS

Het is belangrijk, dat je

 • zelfstandig werkt en probleemoplossend kunt denken
 • resultaat gericht en besluitvaardig bent
 • ondernemend en flexibel bent
 • betrokken en integer bent en kunt omgaan met belangentegenstellingen
 • beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

Wij bieden

 • een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving
 • goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal schaal 9 conform de Cao Huisartsenzorg

Meer informatie of solliciteren

Herken je jezelf in de functie, reageer dan direct! Je curriculum vitae (bij voorkeur met pasfoto) en motivatiebrief kun je sturen naar vandijk@zorggroep-hm.org of naar Hoofdweg 667-5, 2131 BB Hoofddorp. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Louky van Dijk, bereikbaar via telefoonnummer 023 – 554 07 47.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.