Proactieve netwerkzorg voor alle kwetsbare ouderen in de Haarlemmermeer

sep 17, 2021

Ruim een jaar geleden begonnen kaderhuisarts ouderengeneeskunde Jacobine van der Dussen en coördinator ouderenzorg Jacqueline Keijser vol enthousiasme aan het nieuwe zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in de Haarlemmermeer. Corona eiste helaas veel tijd op, waardoor ze minder vaak aan het zorgprogramma konden werken dan ze zelf graag hadden gezien. Maar nu is het af en het resultaat mag er zijn: een overzichtelijk digitaal zorgprogramma vol tools en relevante informatie. Ingericht om de zorgprofessionals in de Haarlemmermeer te ondersteunen bij de behandeling en begeleiding van deze, gestaag in aantal groeiende, groep ouderen. Het digitale zorgprogramma staat vanaf 2 oktober 2021 op deze website.

Proactieve signalering

Jacobine: “Onze droom is om proactief te werken en tijdig te signaleren. Dit multidisciplinaire digitale zorgprogramma, met linkjes naar relevante externe websites, helpt zorgprofessionals om efficiënt en op een eenvoudige manier de verbinding te maken met andere professionals in de regio. Het zorgprogramma heb ik als kaderhuisarts geschreven. Als huisarts levert deze werkwijze in mijn praktijk veel rust en overzicht op. Ik heb goed in beeld hoe het met de ouderen gaat. Hierdoor rij ik veel minder visites bij 75-plussers en zijn er vrijwel geen vrijdagmiddag brandjes.”

Geïnspireerd aan de slag

Jacqueline: “In 2019 zijn Jacobine en ik al gaan nadenken over het nieuwe zorgprogramma. Geïnspireerd door de handreiking ‘kwetsbare ouderen thuis’ – in mei 2019 uitgebracht door diverse partijen – zijn we gaan inventariseren hoe wij dachten dat ons nieuwe zorgprogramma voor de regio eruit zou moeten zien. Met de leden van de kwaliteitscommissie ouderenzorg, met name huisarts Marjolijne Vergouwen en POH Ouderenzorg Eileen Nagtegaal, en MeerWaarde zijn we aan de gang gegaan. Eva van Steenbergen van Reos heeft ons hierbij begeleid.”

Met nieuwe ogen

Jacobine: “Binnen onze multidisciplinaire Zorggroep zijn huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers vertegenwoordigd en is er een stevige samenwerking met diëtisten. Er zijn naast deze zorgprofessionals vaak nog veel andere partijen rondom kwetsbare ouderen betrokken. De behandeling en begeleiding van deze groep vraagt dan ook om netwerkzorg. Naast het schrijven, vroeg ook het daadwerkelijk verbinden van de betrokken partijen in de regio, veel tijd en aandacht. Het leuke van dit proces was dat alle nieuwe contacten op hun beurt ook opnieuw gingen nadenken over hun eigen werkwijzen.”

Het leuk maken

Jacqueline: “Het aantal kwetsbare ouderen neemt gestaag toe. Hier hebben we allemaal mee te maken. Dit zorgprogramma biedt structuur en geeft ondersteuning bij het verder vormgeven van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een GPO / MDO. Tijdens dit overleg kunnen alle betrokkenen de gezamenlijke doelen afstemmen en afspraken maken over wie wat doet. Een extra pluspunt is dat je elkaar zo goed leert kennen en blindelings gaat vertrouwen. Een investering die zich dubbel en dwars terugbetaald, doordat de zorg zo behapbaar blijft en vooral ook leuk!

Uitnodiging tot gesprek

Heeft u vragen over het nieuwe zorgprogramma voor kwetsbare ouderen? Jacqueline gaat graag met u in gesprek. U kunt contact met haar opnemen via keijser@zorggroep-hm.org of 06 – 12 85 25 64.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.