Themabijeenkomst structurele ouderenzorg in Nieuw-Vennep

sep 30, 2021

Donderdag 23 september waren rond de 30 zorgprofessionals en samenwerkingspartners van Lokaal Samenwerkingsverband Nieuw-Vennep bijeen. Diëtisten, oefentherapeuten, podotherapeuten, Consulent Mantelzorg & Meer, wijkverpleegkundige, specialist ouderenzorg, POH’s, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers trof elkaar in het Ontmoetingscentrum. Voor deze eerste grote bijeenkomst van het LSV was het thema structurele ouderenzorg gekozen. Er zijn door de aanwezigen drie speerpunten aangewezen.

Een kijkje in de keuken

Kaderhuisarts ouderengeneeskunde Jacobine van der Dussen zorgde voor een kijkje in de keuken van Rijsenhout. Wat is daar gedaan om te komen waar ze nu staan ? En wat heeft deze samenwerking haar en haar netwerkpartners opgeleverd? Zorgcoördinator Jacqueline Keijser liet aan de hand van een casus zien hoe iemand van best vitaal in een korte tijd naar kwetsbaar kan gaan. En hoe belangrijk en fijn afstemming tussen de betrokken disciplines op zo’n moment is.

Hoe los jij dat op?

Coördinator Martine de Clercq: “Iedereen was erg blij elkaar te zien. Er werd veel ervaringskennis uitgewisseld. Hoe doe jij dit? Waar loop jij tegen aan? Zo met elkaar pratende werd ook duidelijk dat de betrokkenen ieder slechts een deel van het geheel zien. Daardoor is het niet altijd duidelijk wat een beslissing van de ene discipline betekent voor het werk van de andere. Een belangrijk inzicht! Het online communicatieplatform KIS kan hier zeker in helpen. Op dit moment hebben nog niet alle betrokken partijen toegang tot dit communicatieplatform. Een heel concreet verbeterpunt.”

Top drie

De aanwezigen hebben een gezamenlijke top drie van stappen gekozen om gestructureerde ouderenzorg in Nieuw-Vennep verder vorm te geven: invoer KIS ouderenzorgprogramma, een GPO opzetten en een netwerkkaart met ieders expertise ontwikkelen en gebruiken.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.