Therapieland verovert snel plek in blended care POH GGZ

feb 15, 2021

Sinds januari 2020 werken alle praktijkondersteuners GGZ van Zorggroep Haarlemmermeer met de e-healthmodules van Therapieland. Afgelopen jaar verstuurden zij samen 2465 uitnodigingen voor Therapieland modules aan hun patiënten. De vijf meest gebruikte modules in 2020 (65% van het totaal aantal uitnodigingen): Vragenlijst 4DKL, Zelfbeeld, Mindfulness, Overspanning & burn-out en Piekeren.  Aletta Nederlof is praktijkondersteuner GGZ en enthousiast over de mogelijkheden die Therapieland biedt.

Effectievere sessies

Aletta : “Therapieland heeft veel goede modules. Zelfs zoveel dat ik wel eens mogelijkheden vergeet! De modules helpen om ervoor te zorgen dat de patiënten alle psycho-educatie krijgen. Een mooie bijkomstigheid is ook dat ik door Therapieland snel inzicht krijg in hoe gemotiveerd iemand is. Ik merk dat door Therapieland mensen er meer thuis mee bezig zijn. Ze krijgen meer inzicht, zijn zich meer bewust van hun situatie en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen proces.

Blended care

Sommige modules leggen kort iets uit en geven tips, bijvoorbeeld de modules over balans, slaap of stress. Ik geef mensen soms toegang tot meerdere van dit soort modules. Met het idee dat ze zo zelf kunnen kijken of er iets voor hen bijzit. Iets waar ze wat aan kunnen hebben. Bij andere modules, zoals bijvoorbeeld ACT, is wel begeleiding nodig van de praktijkondersteuner. Deze modules bieden ook veel oefeningen. Voor de effectiviteit is het belangrijk dat deze modules in het geheel worden doorlopen. Doordat mensen modules thuis volgen, is er in het face to face contact meer ruimte voor verdieping. De effectiviteit van de sessies wordt hierdoor vergroot.

Betere kwaliteit van zorg

Ik zit, sinds de oprichting zo’n 4 jaar geleden, in de stuurgroep e-health. Ik wil mijn kritische blik inzetten om mee te denken en zo te komen tot een betere kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk. Daar investeer ik graag mijn tijd in. Op het moment denk ik mee met de ontwikkeling van de beslisondersteuningstool van Therapieland. In de loop van het jaar start een pilottraject waar ik ook aan mee doe.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.