Vervuiling metformine

okt 28, 2020

NRC en Zembla besteden aandacht aan een mogelijke vervuiling van metformine met NDMA. NDMA behoort tot de nitrosaminen en is waarschijnlijk een kankerverwekkende stof. Op de website van nrc.nl en Zembla (vanavond) en in de kranten van morgen komt informatie waarover vragen kunnen ontstaan bij uw patiënten.
Op basis van de informatie die we nu hebben over de publicatie en het onderzoek adviseren wij patiënten te melden dat ze hun metformine kunnen blijven gebruiken. Metformine is een belangrijk middel, waarmee patiënten niet zo maar kunnen stoppen. De voordelen van het gebruik van metformine zijn veel groter dan het mogelijke risico van de verontreiniging. Het gevaar van stoppen van de diabetesbehandeling is veel groter.

Overschrijding van de limietwaarde is ongewenst, maar het gaat naar verwachting niet om een groot risico. De limiet van NDMA in metformine is vastgesteld op een verwaarloosbaar risico. Wanneer 100.000 patiënten hun hele leven lang de maximale dosering gebruiken, waar elke dag de maximale toegestane limiet van de onzuiverheid in zit, dan zal er van deze 100.000 mensen mogelijk 1 persoon extra ergens in zijn of haar leven een vorm van kanker krijgen.

Dit advies is in lijn met het advies van de inspectie en de KNMP. Ook apothekers zullen hiervan door de KNMP op de hoogte worden gebracht. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen we u zo spoedig mogelijk via onze website van nadere informatie voorzien: https://www.nhg.org/actueel/nieuws

Nieuwsbericht van NHG d.d. 28 oktober 2020

 

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.