Organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie die eerstelijns zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om de beste zorg dichtbij huis te realiseren. Dit doen wij door: het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier bieden wij kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 100.000 patiënten.

Daarnaast treedt Zorggroep Haarlemmermeer op als serviceorganisatie. Wij faciliteren en ontzorgen zorgprofessionals in zowel huisartsenpraktijken als wijksamenwerkingsverbanden.

Organisatie van de samenwerking

Voor de uitvoering organiseert Zorggroep Haarlemmermeer de samenwerking tussen lokale en regionale zorgaanbieders. Dit zijn onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, medisch specialisten, podotherapeuten, pedicures en diagnostische centra.

Organisatiestructuur

Zorggroep Haarlemmermeer bestaat uit een aantal juridische entiteiten. Eerstelijns zorgverleners zijn lid van de coöperatieve vereniging Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer ua. Het bestuur wordt gevormd door drie  huisartsen, een apotheker en een fysiotherapeut. De coöperatieve vereniging is voor 100 procent eigenaar van Zorggroep Haarlemmermeer BV en Huisartsen Haarlemmermeer BV.

Zorggroep Haarlemmermeer BV sluit contracten met de zorgverzekeraar over:

 • wijkgerichte zorg
 • zorgprogramma’s ten aanzien van chronische zorg, ggz en kwetsbare ouderen
 • zorgvernieuwingsprojecten

Huisartsen Haarlemmermeer BV biedt facilitaire ondersteuning aan de huisartsenpraktijken ten aanzien van:

 • POH GGZ
 • praktijkmanagement

Organogram

Bestuur

 • Frank Slabbekoorn – Voorzitter (huisarts)
 • Peter Weerman – Vice-voorzitter (fysiotherapeut)
 • Ernst Bolsius – Penningmeester (huisarts)
 • Ben Röling – tweede lijn (huisarts) 
 • Wilma Vierling – kwaliteit (apotheker)

Raad van Commissarissen

 • Tony Lamping, voorzitter
 • Pim Kreukniet, lid
 • Ernst de Kievit, lid

Medewerkers

Nelleke van Velthoven
algemeen directeur
vanvelthoven@zorggroep-hm.org

Adrie de Jong
adjunct directeur
adejong@zorggroep-hm.org

Sterre Buitenhuis
coördinator GGZ
buitenhuis@zorggroep-hm.org

Marijke Bunschoten
kwaliteitsmedewerker
bunschoten@zorggroep-hm.org

Dagmar Doeleman
office manager
doeleman@zorggroep-hm.org

Louky van Dijk
operationeel manager
vandijk@zorggroep-hm.org

Carolien Edwards
kwaliteitsmedewerker
edwards@zorggroep-hm.org

Jacqueline Keijser
kwaliteitsmedewerker ouderenzorg
keijser@zorggroep-hm.org

Carolijn Kloosterman
coördinator chronische zorg
kloosterman@zorggroep-hm.org

Cindy Koolhaas
projectenmanager ICT
koolhaas@zorggroep-hm.org

Céline  Neefkes
projectleider GLI
neefkes@zorggroep-hm.org

Gea Stap
communicatie
stap@zorggroep-hm.org

Ineke Zekveld
wijkcoördinator
zekveld@zorggroep-hm.org

Zorgvernieuwing

Naast de zorgprogramma’s voert Zorggroep Haarlemmermeer permanent zorgvernieuwingsprojecten uit. Een voorbeeld hiervan is:

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Huisartsenpraktijken in Nieuw-Vennep kunnen in een pilotproject hun patiënten verwijzen naar de GLI. Op basis van de pilotervaringen wordt besloten hoe de GLI aan alle inwoners van de Haarlemmermeer aangeboden kan worden.

 

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.