Organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie die eerstelijns zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om de beste zorg dichtbij huis te realiseren. Dit doen wij door: het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier bieden wij kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 100.000 patiënten.

Daarnaast treedt Zorggroep Haarlemmermeer op als serviceorganisatie. Wij faciliteren en ontzorgen zorgprofessionals in zowel huisartsenpraktijken als wijksamenwerkingsverbanden.

Goede zorg dicht bij huis 

Organisatie van de samenwerking

Voor de uitvoering organiseert Zorggroep Haarlemmermeer de samenwerking tussen lokale en regionale zorgaanbieders. Dit zijn onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, medisch specialisten, podotherapeuten, pedicures en diagnostische centra.

Organisatiestructuur

Zorggroep Haarlemmermeer bestaat uit een aantal juridische entiteiten. Eerstelijns zorgverleners zijn lid van de coöperatieve vereniging Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer ua. Het bestuur wordt gevormd door drie  huisartsen, een apotheker en een fysiotherapeut. De coöperatieve vereniging is voor 100 procent eigenaar van Zorggroep Haarlemmermeer BV en Huisartsen Haarlemmermeer BV.

Zorggroep Haarlemmermeer BV sluit contracten met de zorgverzekeraar over:

 • wijkgerichte zorg
 • zorgprogramma’s ten aanzien van chronische zorg, ggz en kwetsbare ouderen
 • zorgvernieuwingsprojecten

Huisartsen Haarlemmermeer BV biedt facilitaire ondersteuning aan de huisartsenpraktijken ten aanzien van:

 • POH GGZ
 • praktijkmanagement

Organogram

Bestuur

 • Frank Slabbekoorn – voorzitter (huisarts)
 • Peter Weerman – vice-voorzitter (fysiotherapeut)
 • Ernst Bolsius – lid (huisarts)
 • Erik Evers – lid (apotheker)
 • Eveline Verheijen-Bloemer – lid (huisarts)

Raad van Commissarissen

 • Tony Lamping, voorzitter
 • Pim Kreukniet, lid
 • Daan van Duin, lid

Medewerkers

Nelleke van Velthoven
algemeen directeur
vanvelthoven@zorggroep-hm.org

Karin Baarslag
Coördinator lokaal samenwerkingsverband Rijsenhout
baarslag@zorggroep-hm.org

Marijke Bunschoten
kwaliteitsmedewerker
bunschoten@zorggroep-hm.org

Hannie Carlier
coördinator chronische zorg
carlier@zorggroep-hm.org

Martine de Clercq
coördinator lokaal samenwerkingsverband Nieuw-Vennep
declercq@zorggroep-hm.org

Dagmar Doeleman
office manager
doeleman@zorggroep-hm.org

Louky van Dijk
manager POH GGZ / adviseur personele zaken
vandijk@zorggroep-hm.org

Margareth de Jong
projectleider lokale samenwerking
dejong@zorggroep-hm.org

Jacqueline Keijser
coördinator ouderenzorg
keijser@zorggroep-hm.org

Cindy Koolhaas
projectenmanager ICT
koolhaas@zorggroep-hm.org

Ditta Kronenburg
projectleider kwaliteit en persoonsgerichte zorg
kronenburg@zorggroep-hm.org

Machteld van der Meer
praktijkmanager / coördinator lokaal samenwerkingsverband Zwanenburg / Halfweg
vandermeer@zorggroep-hm.org

Gea Stap
adviseur communicatie
stap@zorggroep-hm.org

Wendy Prent
financieel medewerker
prent@zorggroep-hm.org

Zorgvernieuwing

Naast de zorgprogramma’s voert Zorggroep Haarlemmermeer permanent zorgvernieuwingsprojecten uit. Een voorbeeld hiervan is:

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Huisartsenpraktijken in Nieuw-Vennep kunnen in een pilotproject hun patiënten verwijzen naar de GLI. Op basis van de pilotervaringen wordt besloten hoe de GLI aan alle inwoners van de Haarlemmermeer aangeboden kan worden.

Online inzage medisch dossier voor patiënten

Patiënten hebben vanaf 1 juli 2020 het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. De Regionale Coalitie Eerstelijn Haarlemmereer kan de aangesloten huisartspraktijken ondersteunen gedurende het gehele proces van de realisatie van online inzage.
Lees verder >>

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.