Organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie die eerstelijns zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om de beste zorg dichtbij huis te realiseren. Dit doen wij door: het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier bieden wij kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 100.000 patiënten.

Daarnaast treedt Zorggroep Haarlemmermeer op als serviceorganisatie. Wij faciliteren en ontzorgen zorgprofessionals in zowel huisartsenpraktijken als wijksamenwerkingsverbanden.

Goede zorg dicht bij huis

 

Organisatie van de samenwerking

Voor de uitvoering organiseert Zorggroep Haarlemmermeer de samenwerking tussen lokale en regionale zorgaanbieders. Dit zijn onder andere huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, medisch specialisten, podotherapeuten, pedicures en diagnostische centra.

Organisatiestructuur

Zorggroep Haarlemmermeer bestaat uit een aantal juridische entiteiten. Eerstelijns zorgverleners zijn lid van de coöperatieve vereniging Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer U.A. Het bestuur wordt gevormd door huisartsen, een apotheker en een fysiotherapeut. De coöperatieve vereniging is voor 100 procent eigenaar van Zorggroep Haarlemmermeer B.V. en Huisartsen Haarlemmermeer B.V.

Zorggroep Haarlemmermeer B.V. sluit contracten met de zorgverzekeraar over:

 • wijkgerichte zorg
 • zorgprogramma’s ten aanzien van chronische zorg, GGZ en kwetsbare ouderen
 • zorgvernieuwingsprojecten
 • gecombineerde leefstijl interventie
 • praktijkmanagement

Huisartsen Haarlemmermeer B.V. biedt ondersteuning aan de huisartsenpraktijken ten aanzien van het werkgeverschap POH GGZ.

Bestuur

 • Jacobine van der Dussen, voorzitter (huisarts)
 • Peter Weerman, voorzitter a.i. (fysiotherapeut)
 • Erik Evers, lid (apotheker)
 • Eveline Verheijen, lid (huisarts)

Raad van Commissarissen

 • Bernadette Haase, voorzitter
 • Gerard Coppus, lid
 • Daan van Duin, lid

– – – 

Medewerkers

Hieronder alle medewerkers van Zorggroep Haarlemmermeer (op alfabetische volgorde met hun aandachtsgebieden en contactgegevens)

U kunt ook het algemene nummer 023 – 554 07 47 bellen. Wij helpen u dan graag verder.

Directeur

vacature


Karin Baarslag
coördinator Wijksamenwerkingsverband Rijsenhout
baarslag@zorggroep-hm.org
06-22 05 12 63
werkdag: donderdag

Aanspreekpunt voor:
– de eerstelijns multidisciplinaire samenwerking in Rijsenhout
– de deelnemers aan het WSV Rijsenhout

 


Hannie Carlier
coördinator chronische zorg
carlier@zorggroep-hm.org
06-28 37 75 50
werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Aanspreekpunt/coördinatie voor:
– chronische zorg, POH S en kwaliteitscommissies (astma/COPD, CVRM
en DM2)
– KIS
– leefstijl & preventie (GLI)
– (na)scholing chronische zorg
– statushouders

 


Martine de Clercq
coördinator Wijksamenwerkingsverband Nieuw-Vennep
declercq@zorggroep-hm.org
06-44 97 90 39
werkdagen: dinsdag en donderdag

Aanspreekpunt/coördinatie voor:
– de eerstelijns multidisciplinaire samenwerking in Nieuw Vennep
– de deelnemers aan het WSV Nieuw-Vennep

 


Dagmar Doeleman
office manager
doeleman@zorggroep-hm.org
023 – 554 07 47
werkdagen: maandag t/m donderdag (woensdagmiddag vrij)

– eerste aanspreekpunt voor de Zorggroep via telefoon en e-mail
– informatie over of aanmelden bij de Zorggroep voor eerstelijns zorgprofessionals (nieuw in de regio)
– opvragen patiëntenpopulatie, NHZ connected app
– aanspreekpunt voor bestuurszaken, ALV en RvC

 

Louky van Dijk
manager POH GGZ / adviseur personele zaken
vandijk@zorggroep-hm.org
023 – 554 07 47
werkdagen: maandag t/m donderdag

Aanspreekpunt/coördinatie:
– POH GGZ
– personele zaken
– huisvesting

 


Margareth de Jong
projectleider wijksamenwerkingen
dejong@zorggroep-hm.org
06-11 52 54 16
werkdagen: maandag t/m donderdag

– neerzetten en ontwikkelen van tools voor WSV’s
– geeft advies, begeleiding en ondersteuning aan bij de professionals t.a.v. het samenwerken, delen van expertise en het lerend kijken naar de veranderende rol van de professional
– aanspreekpunt Welzijn op Recept

  


Wendy Prent
financieel medewerker
prent@zorggroep-hm.org
023 – 554 07 47
werkdagen: maandag en woensdag

– financiële administratie van de Zorggroep

 


Gea Stap
adviseur communicatie
stap@zorggroep-hm.org
023 – 554 07 47
werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

– advies, ontwikkeling en beheer communicatiemiddelen/kanalen (website, intranet, jaarverslag, folders ed.)
– redactie tweewekelijkse digitale regionieuwsbrief eerste lijn Haarlemmermeer

 

Astrid van der Zwan
coördinator Wijksamenwerkingsverband Zwanenburg-Halfweg
vanderzwan@zorggroep-hm.org
06 23 29 02 13

Aanspreekpunt voor:
– de deelnemers aan het WSV Zwanenburg-Halfweg
– de eerstelijns multidisciplinaire samenwerking in Zwanenburg-Halfweg

 

EXTERNE ADVISEURS


Cindy Koolhaas
projectenmanager ICT
koolhaas@zorggroep-hm.org
06-51 82 68 21

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.