OPEN

Online inzage medisch dossier voor patiënten

Patiënten hebben vanaf 1 juli 2020 het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Het programma OPEN kan huisartsen ondersteunen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. Het programma OPEN kent 5 stappen is gestart op initiatief van de LHV, NHG en InEen.

Het doel van OPEN is dat de bij de huisartsenpraktijken ingeschreven patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Hierbij zorgt OPEN er ook voor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel.

Ondersteuning van Regionale Coalitie Eerstelijn Haarlemmermeer

De samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer en Zorggroep Haarlemmermeer is op 23 oktober 2019 ondertekend. Om een vliegende start te maken is de ervaren projectenmanager ICT, Cindy Koolhaas aangetrokken om de aangesloten huisartsenpraktijken bij alle vervolgstappen van het programma OPEN te ondersteunen.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met Cindy Koolhaas via koolhaas@zorggroep-hm.org.

Kijk ook op intranet bij ICT voor aanvullende informatie over het project OPEN, waaronder faq MGn en de toolkit communicatiematerialen OPEN voor patiënten.

Begrijpelijke P-regels maken

Online inzage betekent dat de patiënten inzage hebben in de E- en P-regels. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat patiënten de P-regels begrijpen.

OPEN heeft, met hulp van Pharos, veelvoorkomende P-regels omgezet naar teksten die begrijpelijk zijn voor laaggeletterden en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.