Aanmeldportaal casemanagement dementie

Voor inwoners uit Haarlemmermeer met de diagnose dementie

Huisartsen en specialisten kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer met de diagnose dementie via het nieuwe centrale aanmeldportaal op een eenvoudige en veilige manier aanmelden voor de begeleiding van een casemanager dementie/ dementieverpleegkundige.

Aanmeldproces

  1. De verwijzer meldt de patiënt aan via het beveiligd online formulier
  2. De verwijzer ontvangt binnen veertien werkdagen een terugkoppeling (bevestiging aanmelding en/of geplaatst (op wachtlijst)
  3. De casemanager maakt binnen zes weken een afspraak met de patiënt en/of mantelzorger
  4. De casemanager informeert de huisarts/praktijkondersteuner over de gemaakte afspraak
  5. De huisartsenpraktijk voegt de casemanager toe aan het zorgteam in het KIS voor multidisciplinaire afstemming

* Soms krijgt een casemanager zelf een directe aanvraag van een patiënt/mantelzorger. In dit geval zal de casemanager de aanvraag bij de huisarts van de patiënt melden, zodat de huisarts de patiënt kan aanmelden via het centrale aanmeldportaal.

 

LET OP: Op dit moment zijn er meer aanvragen voor casemanagement dementie dan beschikbare casemanagers. Dit heeft tot gevolg dat het vinden van een passende casemanager langer duurt dan we graag zouden zien en patiënten op een wachtlijst komen. Uiteraard is het streven dat de wachttijd zo kort mogelijk is. Huisarts en praktijkondersteuner ouderenzorg blijven het eerste aanspreekpunt. 

Zodra er een casemanager dementie voor een patiënt beschikbaar is, wordt de verwijzer/huisarts hierover geïnformeerd.

Mocht de aanvraag ‘echt’ spoed zijn, neem dan vooral telefonisch contact op met het aanmeldportaal casemanagement dementie via onderstaand telefoonnummer.

Meer informatie?

Het aanmeldportaal is bereikbaar via aanmeldencmdementie@zorggroep-hm.org

 

Dit aanmeldportaal is een samenwerking tussen het Netwerk Ketenzorg Dementie, het Spaarne Gasthuis, de VVT-organisaties (Allerzorg, Amstelring, Buurtzorg, PCSOH, Zorgcentra Meerlanden en de Zorgspecialist), Gemeente Haarlemmermeer, Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer en Zorggroep Haarlemmermeer.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.