Aanmeldportaal casemanagement dementie

Voor inwoners uit Haarlemmermeer met de diagnose dementie

Huisartsen en specialisten kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer met de diagnose dementie via het centrale aanmeldportaal op een eenvoudige en veilige manier aanmelden voor de begeleiding van een casemanager dementie/ dementieverpleegkundige.

Aanmeldproces

  1. De verwijzer meldt de patiënt aan via het beveiligd online formulier
  2. De verwijzer ontvangt binnen veertien werkdagen een terugkoppeling (bevestiging aanmelding en/of geplaatst (op wachtlijst)
  3. De casemanager maakt binnen zes weken een afspraak met de patiënt en/of mantelzorger
  4. De casemanager informeert de huisarts/praktijkondersteuner over de gemaakte afspraak
  5. De huisartsenpraktijk voegt de casemanager toe aan het zorgteam in het KIS voor multidisciplinaire afstemming

* Soms krijgt een casemanager zelf een directe aanvraag van een patiënt/mantelzorger. In dit geval zal de casemanager de aanvraag bij de huisarts van de patiënt melden, zodat de huisarts de patiënt kan aanmelden via het centrale aanmeldportaal.

LET OP: Huisarts en praktijkondersteuner ouderenzorg blijven het eerste aanspreekpunt. Zodra er een casemanager dementie voor een patiënt beschikbaar is, wordt de verwijzer/huisarts hierover geïnformeerd.

Vragen of meer informatie?

Heeft u als mantelzorger van een inwoner van de Haarlemmermeer vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de betreffende huisarts / praktijkondersteuner ouderen of de specialist.

 

Dit aanmeldportaal is een samenwerking tussen het Netwerk Ketenzorg Dementie, het Spaarne Gasthuis, de VVT-organisaties (Allerzorg, Amstelring, Buurtzorg, PCSOH, Zorgcentra Meerlanden en de Zorgspecialist), Gemeente Haarlemmermeer, Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer en Zorggroep Haarlemmermeer.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.