Aanmeldportaal casemanagement dementie

Voor inwoners uit Haarlemmermeer met de diagnose dementie

Huisartsen en specialisten kunnen inwoners van de gemeente Haarlemmermeer met de diagnose dementie via het nieuwe centrale aanmeldportaal op een eenvoudige en veilige manier aanmelden voor de begeleiding van een casemanager dementie/ dementieverpleegkundige.

Aanmeldproces

  1. De verwijzer meldt de patiënt aan via het beveiligd online formulier
  2. De verwijzer ontvangt binnen veertien werkdagen een terugkoppeling, tenzij anders aangegeven op het aanmeldformulier
  3. De casemanager maakt binnen twee weken een afspraak met de patiënt en/of mantelzorger
  4. De casemanager informeert de huisarts over de gemaakte afspraak
  5. De huisartsenpraktijk voegt de casemanager toe aan het zorgteam in het KIS voor multidisciplinaire afstemming

* Soms krijgt een casemanager zelf een directe aanvraag van een patiënt/mantelzorger. In dit geval zal de casemanager de aanvraag bij de huisarts van de patiënt melden, zodat de huisarts de patiënt kan aanmelden via het centrale aanmeldportaal.

* In verband met de kerstperiode kan een plaatsing iets langer duren dan normaal.

Meer informatie?

Het aanmeldportaal is op dinsdag en vrijdag tijdens kantoortijden bereikbaar via 06-30134351 of aanmeldencmdementie@zorggroep-hm.org

Dit aanmeldportaal is opgericht door Zorggroep Haarlemmermeer in samenwerking met het Netwerk Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden, Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, het Spaarne Gasthuis, de VVT-organisaties (Allerzorg, Amstelring, Buurtzorg, PCSOH, Zorgbelang en Zorgcentra Meerlanden) en de Gemeente Haarlemmermeer.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.