Chronische zorg

Zorgprogramma’s

Zorggroep Haarlemmermeer kent vier zorgprogramma´s voor veelvoorkomende chronische aandoeningen. 

De belangrijkste kenmerken van een zorgprogramma:

  • Gericht op veelal een chronische aandoening

  • Gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen

  • Samenhang tussen behandeling, zorg en preventie door verschillende zorgprofessionals in de 1e lijn

  • Methodische educatie en bevordering van zelfmanagement 

Met als uiteindelijk doel een optimale kwaliteit van leven voor de patiënt. 

Leefstijlinterventie

Bewegen voor mensen met een chronische aandoening is belangrijk. Regelmatig bewegen kan leiden tot verbetering van het maximaal aeroob vermogen, vergroting van de spierkracht, afname van overgewicht, verbetering van balansgevoel en verhoging van algemeen welbevinden. Daarnaast neemt het risico op het ontstaan van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten af. Bewegen heeft een gunstig effect op de preventie en het beloop van de ziekte. Maar voor mensen met een chronische aandoening is de drempel om meer te gaan bewegen vaak hoog.

GLI

Zorgverleners aangesloten bij Zorggroep Haarlemmermeer vinden op het intranet meer informatie over het verwijzen naar de GLI in de Haarlemmermeer.

Bekijk ook de patiënteninformatie op deze website. 

Team Sportservice Haarlemmermeer

Team Sportservice Haarlemmermeer biedt een aantal beweeggroepen die geschikt zijn voor mensen met een chronische aandoening zoals ‘Erbij Horen COPD’ en diverse wandelgroepen.

Team Sportservice Haarlemmermeer kan ondersteunen bij het vinden van een geschikte beweegvorm. Per wijk of gebied is een contactpersoon aangesteld. In Overbos en Zwanenburg is er een beweegspreekuur. Ook kan via de website een advies gevraagd worden. Voor een overzicht van de activiteiten en contactpersonen zie: Overzicht werkzaamheden sportservice voor POH

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.