astma

Zorgprogramma astma

In het zorgprogramma astma wordt naast diagnostiek, behandeling en begeleiding binnen de huisartsenpraktijk ook de samenwerking met de ketenpartners beschreven. Hierbij zijn afspraken gemaakt over wie, wat en wanneer doet. Deze afspraken zorgen ervoor dat zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Zorgprogramma

Zorgprogramma astma, inclusief de samenvattingskaart, standaarden en richtlijnen (pdf)

In dit document is alle informatie die nodig is voor de uitvoer van het zorgprogramma bijeengebracht.

Actueel: CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk april 2023
Er is geen reden meer voor terughoudendheid in het uitvoeren van spirometrie voor diagnostiek en monitoring van patiënten. 

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • diëtist
 • fysiotherapeut
 • praktijkondersteuner GGZ
 • longarts

Kwaliteitscommissie astma/COPD

 • Duschka Sanders, huisarts
 • Nel Bonnema, POH S
 • Els de Wit,  fysiotherapeut
 • Alexandra Geesink, apotheker
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie astma/COPD komt twee keer per jaar bijeen. 

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met de regiocoördinator chronische zorg, Hannie Carlier via carlier@zorggroep-hm.org 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.