astma

Zorgprogramma astma

In het zorgprogramma astma wordt naast diagnostiek, behandeling en begeleiding binnen de huisartsenpraktijk ook de samenwerking met de ketenpartners beschreven. Hierbij zijn afspraken gemaakt over wie, wat en wanneer doet. Deze afspraken zorgen ervoor dat zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Het zorgprogramma, de samenvattingskaart, de standaarden en richtlijnen staan op intranet (inloggen).

Doelen

 • adequate diagnosestelling

 • beoordelen voortgang streefdoelen

 • bijstellen van de behandeling, begeleiding en voorlichting indien nodig

 • patiënten motiveren tot of begeleiden bij zelfmanagement

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • diëtist
 • fysiotherapeut
 • praktijkondersteuner GGZ
 • longarts

Kwaliteitscommissie astma/COPD

 • Irene van der Weerdt, kaderhuisarts
 • Duschka Sanders, huisarts
 • Nel Bonnema, POH S
 • Els de Wit,  fysiotherapeut
 • Angelika van Alderden, diëtist
 • Alexandra Geesink, apotheker
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie astma/COPD komt twee keer per jaar bijeen. Meer informatie over het zorgprogramma staat op intranet (inloggen).

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met de regiocoördinator chronische zorg, Hannie Carlier via carlier@zorggroep-hm.org 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.