COPD

Zorgprogramma COPD

Voorwaarde voor een goede samenwerking, en verbetering van de COPD-zorg, is afstemming tussen de verschillende zorgverleners die een rol spelen binnen deze zorg. Het is daarom van belang om te streven naar uniforme afspraken tussen huisartsen onderling, en tussen huisartsen en de samenwerkingspartners in de regio. Als resultaat van deze ketenzorgafspraken kunnen zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Het zorgprogramma, de samenvattingskaart, de standaarden en richtlijnen staan op intranet (inloggen).

Doelen

 • verbeteren kwaliteit van leven van COPD-patiënten

 • maximaliseren aantal patiënten dat stopt met roken

 • verminderen aantal exacerbaties

 • verminderen aantal ziekenhuisopnames

 • verbeteren registratie COPD-patiënten

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • dietist

 • fysiotherapeut
 • praktijkondersteuner GGZ
 • longarts

Handige links

Motiverende gesprekstechnieken
Het Longfonds heeft 6 korte video’s gemaakt over hoe motiverende gesprekstechnieken kunnen helpen bij mensen met COPD.

Kwaliteitscommissie astma/COPD

 • Irene van der Weerdt, kaderhuisarts
 • Duschka Sanders, huisarts
 • Nel Bonnema, POH S
 • Els de Wit, fysiotherapeut
 • Angelika van Alderden, diëtist
 • Alexandra Geesink, apotheker
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie astma/COPD komt twee keer per jaar bijeen. Meer informatie over het zorgprogramma staat op intranet (inloggen).

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen via carlier@zorggroep-hm.org

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.