COPD

Zorgprogramma COPD

Voorwaarde voor een goede samenwerking, en verbetering van de COPD-zorg, is afstemming tussen de verschillende zorgverleners die een rol spelen binnen deze zorg. Het is daarom van belang om te streven naar uniforme afspraken tussen huisartsen onderling, en tussen huisartsen en de samenwerkingspartners in de regio. Als resultaat van deze ketenzorgafspraken kunnen zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Zorgprogramma

Zorgprogramma COPD, inclusief de samenvattingskaart, standaarden en richtlijnen (pdf)
In dit document is alle informatie die nodig is voor de uitvoer van het zorgprogramma bijeengebracht.

Actueel: CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk april 2023
Er is geen reden meer voor terughoudendheid in het uitvoeren van spirometrie voor diagnostiek en monitoring van patiënten.

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • dietist

 • fysiotherapeut
 • praktijkondersteuner GGZ
 • longarts

Handige links

Motiverende gesprekstechnieken
Het Longfonds heeft 6 korte video’s gemaakt over hoe motiverende gesprekstechnieken kunnen helpen bij mensen met COPD.

Kwaliteitscommissie astma/COPD

 • Duschka Sanders, huisarts
 • Nel Bonnema, POH S
 • Els de Wit, fysiotherapeut
 • Alexandra Geesink, apotheker
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie astma/COPD komt twee keer per jaar bijeen. 

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen via carlier@zorggroep-hm.org

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.