CVRM

Zorgprogramma CVRM

Dit Zorgprogramma beoogt patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, geprotocolleerde kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, waarbij maatwerk (met de menselijke maat als norm) mogelijk is.
Gelijkwaardig partnerschap tussen patiënt en zorgverlener is de kern van een goed CVRM, waarbij het belangrijk is dat de patiënt een centrale rol speelt en zelfmanagement wordt ondersteund.

Zorgprogramma

Zorgprogramma CVRM, inclusief de samenvattingskaart, standaarden en richtlijnen (pdf)
In dit document is alle informatie die nodig is voor de uitvoer van het zorgprogramma bijeengebracht.

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • diëtist

 • fysiotherapeut

 • praktijkondersteuner GGZ
 • specialist in het ziekenhuis

Kwaliteitscommissie
CVRM

 • Wiljan Ouwendijk, huisarts
 • Daphne van der Heide, apotheker
 • Roeland Huijgen, Internist vasculair geneeskundige, Spaarne Gasthuis
 • Anne Mesman, diëtist
 • Marieke Nolens, POH S
 • Anne Wolsak, POH S
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie CVRM komt 2x per jaar bijeen. 

Coördinator chronische zorg
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen via carlier@zorggroep-hm.org

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.