CVRM

Zorgprogramma CVRM

Dit Zorgprogramma beoogt patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, geprotocolleerde kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, waarbij maatwerk (met de menselijke maat als norm) mogelijk is.
Gelijkwaardig partnerschap tussen patiënt en zorgverlener is de kern van een goed CVRM, waarbij het belangrijk is dat de patiënt een centrale rol speelt en zelfmanagement wordt ondersteund.

Het zorgprogramma, de samenvattingskaart, de standaarden en richtlijnen staan op intranet (inloggen)

Doelen

 • opsporen van patiënten met een verhoogd risico op HVZ
 • voorkomen (hernieuwd) optreden van een HVZ
 • uniforme en adequate aanpak (met professionele standaarden en regionale procedureafspraken)
 • ondersteunen en versterken van zelfmanagement
 • het leveren van zorg op de juiste plek

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • diëtist

 • fysiotherapeut

 • praktijkondersteuner GGZ
 • specialist in het ziekenhuis

Kwaliteitscommissie
CVRM

 • Marieke Nolens, POH S, voorzitter
 • Wiljan Ouwendijk, huisarts
 • Huug van Duijn, kaderarts hart- en vaatziekten
 • Roeland Huijgen, Internist vasculair geneeskundige, Spaarne Gasthuis
 • Anne Mesman, diëtist
 • Daphne van der Heide, apotheker
 • Anne Wolsak, POH S
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie CVRM komt 2x per jaar bijeen.  Meer informatie over het zorgprogramma staat op intranet (inloggen). 

Coördinator chronische zorg
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen via carlier@zorggroep-hm.org

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.