CVRM

Zorgprogramma CVRM

Dit Zorgprogramma beoogt patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, geprotocolleerde kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, waarbij maatwerk (met de menselijke maat als norm) mogelijk is.
Gelijkwaardig partnerschap tussen patiënt en zorgverlener is de kern van een goed CVRM, waarbij het belangrijk is dat de patiënt een centrale rol speelt en zelfmanagement wordt ondersteund.

Zorprogramma CVRM (pdf) en Samenvattingskaart CVRM (pdf)

Doelen

 • opsporen van patiënten met een verhoogd risico op HVZ
 • voorkomen (hernieuwd) optreden van een HVZ
 • uniforme en adequate aanpak (met professionele standaarden en regionale
 • procedureafspraken)
 • ondersteunen en versterken van zelfmanagement
 • het leveren van zorg op de juiste plek 

Belangrijke standaarden en richtlijnen

Betrokken disciplines

 • huisarts

 • praktijkondersteuner somatiek

 • assistente
 • apotheker

 • diëtist

 • fysiotherapeut

 • praktijkondersteuner GGZ
 • specialist in het ziekenhuis

Kwaliteitscommissie
CVRM

 • Marieke Nolens, POH S, voorzitter
 • Mehran Nadimzedah, huisarts

 • Wiljan Ouwendijk, huisarts

 • Huug van Duijn, kaderarts hart- en vaatziekten

 • Linda Nieman, VS Vaatchirurgie Spaarne Gasthuis

 • Anne Mesman, diëtist

 • Daphne van der Heide, apotheker

 • Carolijn Kloosterman, coördinator chronische zorg

De kwaliteitscommissie CVRM komt 2x per jaar bijeen. Het jaarplan en de notulen staan op intranet (inloggen). 

Coördinator chronische zorg
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Carolijn Kloosterman via kloosterman@zorggroep-hm.org

 

Meer informatie over CVRM

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.