diabetes type 2

Zorgprogramma diabetes type 2

In het Zorgprogramma diabetes mellitus type 2 wordt naast diagnostiek, behandeling en begeleiding binnen de huisartsenpraktijk, ook de samenwerking met de ketenpartners beschreven. Hierbij zijn afspraken gemaakt over wie, wat, wanneer doet. Als resultaat van de gemaakte afspraken kunnen zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Het zorgprogramma, de samenvattingskaart, de standaarden en richtlijnen staan op intranet (inloggen).

Doelen

 • het bieden van toegankelijk integrale zorg aan volwassen patiënten met diabetes mellitus type 2 in de regio Haarlemmermeer

 • het zo lang mogelijk uitstellen van complicaties, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven

 • een patiëntgerichte aanpak, waarbij de patiënt centraal staat in de keten

 • zelfmanagement wordt waar mogelijk gestimuleerd, o.a. door te werken met een Individueel Zorg Plan (IZP) 

Betrokken disciplines

 • Huisarts

 • Praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige

 • Assistente
 • Apotheek

 • Diëtist

 • Fysiotherapeut

 • Podotherapeut
 • Pedicure
 • Praktijkondersteuner GGZ
 • Internist

 • Oogarts of optometrist

Overige informatie

Voedingstherapie
Voedingstherapie is een zeer belangrijk onderdeel van de diabetesbehandeling en heeft effect op het verbeteren van de bloedglucoseregulatie en verlaagt het risico op hart – en vaatziekten. Daarnaast laat het ook duidelijk verbeteringen zien van de kwaliteit van leven bij mensen met diabetes.

Binnen de voedingstherapie is er een grote rol voor de diëtist, maar ook voor alle andere zorgverleners, zoals de huisarts en de praktijkondersteuner. Afstemmen en samenwerken is hierbij van groot belang. Adviezen moeten elkaar ondersteunen, versterken en in ieder geval niet tegenspreken.

Afhankelijk van de zorgvraag wordt er onderscheid gemaakt in niveaus van begeleiding door de zorgprofessional.

Zorgprofiel 1
Zelfmanagement. Er is geen ondersteuning noodzakelijk.

Zorgprofiel 2
Er zijn algemene voedingsvragen die door POH, HA, DVK of internist kunnen worden beantwoord (eventueel met gebruik van specifieke websites of apps).

Zorgprofiel 3
De diëtist op niveau 3 geeft individueel voedingsadvies o.a. bij:

 • nieuw ontdekte diabetes type 2
 • ontregelde diabetes type 2
 • overgewicht/obesitas
 • afwijkend vetspectrum
 • hypertensie
 • albuminurie
 • zwangerschapsdiabetes

Zorgprofiel 4
De gespecialiseerde diëtist op niveau 4 geeft individueel voedingsadvies o.a. bij:

 • diabetes type 1
 • ontregelde diabetes type 2 met flexibel insuline schema
 • morbide obesitas
 • gastroparese
 • nierinsufficiëntie
 • zwangerschap

De verwijsindicaties voor Zorggroep Haarlemmermeer staan vermeld in de samenwerkingsafspraken die wij met de SGH hebben gemaakt met de aangesloten diëtisten.

In het KIS zijn deze als zorgproducten terug te vinden.

Handige links en folders

Kwaliteitscommissie

diabetes type 2

 • Arrianne Tange, kaderarts DM, voorzitter
 • Daniëlle Hertog, huisarts
 • Gerard Bongers, huisarts
 • Annemiek Ultee, praktijkondersteuner somatiek
 • William van Houtum, internist
 • Indra Jhingoeri, diëtist
 • Christel Groot Zevert, apotheker
 • Monique Schellingerhout, podotherapeut
 • Joram Ootjers, fysiotherapeut
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg 

De kwaliteitscommissie DM komt 2x per jaar bijeen. Meer informatie over het zorgprogramma staat op het intranet (inloggen). 

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen via carlier@zorggroep-hm.org 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.