diabetes type 2

Zorgprogramma diabetes type 2

In het Zorgprogramma diabetes mellitus type 2 wordt naast diagnostiek, behandeling en begeleiding binnen de huisartsenpraktijk, ook de samenwerking met de ketenpartners beschreven. Hierbij zijn afspraken gemaakt over wie, wat, wanneer doet. Als resultaat van de gemaakte afspraken kunnen zoveel mogelijk patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Zorgprogramma

Zorgprogramma Diabetes type 2, inclusief de samenvattingskaart, standaarden en richtlijnen  (pdf)
In dit document is alle informatie die nodig is voor de uitvoer van het zorgprogramma bijeengebracht.

Actueel: NHG advies tav GLP-1 agonist i.v.m. een wereldwijd een tekort aan het diabetesmedicijn semaglutide. 

Betrokken disciplines

 • Huisarts

 • Praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige

 • Assistente
 • Apotheek

 • Diëtist

 • Fysiotherapeut

 • Podotherapeut
 • Pedicure
 • Praktijkondersteuner GGZ
 • Internist

 • Oogarts of optometrist

Handige links en folders

Kwaliteitscommissie

diabetes type 2

 • Arrianne Tange, kaderarts DM
 • Daniëlle Hertog, huisarts
 • Annemiek Ultee, praktijkondersteuner somatiek
 • William van Houtum, internist
 • Indra Jhingoeri, diëtist
 • Christel Groot Zevert, apotheker
 • Monique Schellingerhout, podotherapeut
 • Hannie Carlier, coördinator chronische zorg 

De kwaliteitscommissie DM komt 2x per jaar bijeen. 

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen via carlier@zorggroep-hm.org 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.