Apotheek

Rol bij:

 • beantwoorden van vragen rond medicijnen en is bereikbaar voor oudere/mantelzorger/wijkverpleegkundige/huisarts/POH
 • signalering van medicatieproblematiek door apotheekteam
 • signaleringsfunctie bij bezorging thuis door bezorger
 • signaleren risicofactoren op kwetsbaarheid (bijvoorbeeld ordeningsproblemen, warrigheid, ondervoeding, pijn, eenzaamheid, incontinentie etc.)
 • signalen delen met andere betrokken professionals, mits oudere akkoord (bijvoorbeeld de huisarts)
 • medicatiebewaking; coördinerende rol bij meerdere voorschrijvers
 • gezamenlijke besluitvorming met oudere/mantelzorger
 • distributievorm op maat; bijvoorbeeld de medicatierol
 • medicatiebeoordeling i.s.m. de huisarts of specialist ouderengeneeskunde
 • persoonsgerichte zorg in de palliatieve en terminale fase
 • continentiezorg
 • FTO – farmacotherapeutisch overleg tussen huisartsen en apothekers op onderwerp

 

Module medicatiebeoordeling

Tools (van Stap 3):

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.