Includeren in het KIS-ouderenzorgprogramma

Stap 2 – Tool 3 

Als u een kwetsbare oudere (A05) includeert in het zorgprogramma kwetsbare ouderen, dan moet deze uit de ketenzorg (diabetes, COPD, astma CVRM). Per persoon maakt u een plan of en hoe de werkwijze uit de andere ketens toegepast wordt.

Werkwijze KIS

 1. Registratie in het HIS met de juiste episode, namelijk A49.01 of A05.
 2. Vanuit de oudere via de externe toegang in het HIS naar het KIS.
 3. Twee mogelijkheden:
  – Indien de oudere al in een ander zorgprogramma geïncludeerd is, kunt u via zorgprogramma beheer het ouderenzorgprogramma toevoegen.
  – Indien de oudere niet in het KIS opgenomen is, volgt u de stappen van includeren.
 4. Er volgen toestemmingsvragen over opname in het KIS en het delen van informatie binnen het zorgteam van de betreffende oudere. De vraag aan de oudere/mantelzorger is of zij akkoord gaan met afstemming van zorg tussen de betrokken (zorg)professionals. Let op: mantelzorgers mogen alleen toestemmingsvraag beantwoorden, indien zij hiertoe schriftelijke zijn gemachtigd. Patiënteninformatie KIS.
 5. Het zorgteam van iedere kwetsbare oudere wordt door de huisartsenpraktijk ingericht.
 6. De kaderhuisarts ouderengeneeskunde heeft vastgesteld welke autorisaties bepaalde beroepsgroepen hebben.
 7. Via het aanmeldformulier nieuw gebruikersaccount KIS kunt u voor betrokken professionals die nog geen inlogcode hebben, een inlogcode aanvragen bij contact@zorggroep-hm.org.
 8. Vooraf vastgestelde informatie wordt gedeeld tussen het HIS en het KIS. Het gaat hierbij om informatie zoals de meetwaarden, laboratoriumuitslagen, de consultberichten van andere professionals, de continue medicatie en de SOEP-regels.
 9. Aan het betrokken zorgteam wordt gevraagd om hun plan/evaluatie en afsluiting van zorg te registeren in de consultfunctie. De informatie vanuit de consultfunctie wordt overgenomen in de P-regel in het patiëntendossier in het HIS.
 10. Voor communicatie tussen de professionals wordt gebruik gemaakt van de berichtenfunctie, hierbij heeft u de keuze:
  – Vanuit het dossier van de oudere
  – Buiten het dossier van de oudere
 11. De betrokken professionals kunnen in hun eigen profiel (rechtsboven in het KIS) een vinkje aanzetten, waardoor zij een melding krijgen in hun e-mail dat er een bericht voor hen klaarstaat in het KIS. Men kan de frequentie van deze berichten zelf bepalen door het aanzetten van een vinkje.

 

Terug naar hoofdpagina ouderen >>

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.