Samenwerken in de wijk

Samenhangend aanbod in de wijk

Om een samenhangend aanbod van zorg en welzijn voor inwoners in de wijk te creëren, is multidisciplinaire samenwerking van belang. Het doel van de samenwerking is integrale zorg te bieden en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast moet de service en doelmatigheid verhoogd worden. Ook worden, in afstemming met andere relevante stakeholders, de burgers in de wijk ondersteund in het behoud van gezondheid. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van Positieve Gezondheid. Zorggroep Haarlemmermeer ondersteunt eerstelijns zorgverleners om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn in de wijk van hun patiënten.

Wat is Positieve gezondheid?

In dit concept van Machteld Huber wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. Wel als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.  Lees verder >>

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.