Aantal inzages in patiëntendossiers huisarts groeit

okt 14, 2021

In Nederland maakte, in de periode juli 2020 – augustus 2021, 9% van de patiënten van 16 jaar en ouder gebruik van online inzage in zijn patiëntendossier bij de huisarts. In de regio Haarlemmermeer maakte in dezelfde periode 15% van de patiënten van 16 jaar en ouder hiervan gebruik.

Percentage inzages per patiënt in de Haarlemmermeer:

Het aantal patiënten dat meer dan 5 maal gebruik heeft gemaakt van online inzage in hun dossier neemt toe.

juli tot en met december 2020
1 inzage 32%
2 tot 5 inzages 43%
> 5 inzages 21%

juli 2020 tot en met augustus 2021
1 inzage 27%
2 tot 5 inzages 46%
> 5 inzages 30%

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.