Ouderenzorg

Wijkgerichte integrale ouderenzorg

In de afgelopen jaren zijn binnen de Haarlemmermeer ten behoeve van de ontwikkeling van wijkgerichte zorg voor thuiswonende ouderen diverse initiatieven opgepakt, namelijk:

  • ‘Handvat huisartsenzorg kwetsbare ouderen Haarlemmermeer’
  • Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO)
  • Eén aanmeldportaal voor Tijdelijke Zorg (waaronder ELV)

 

Het doel is te komen tot een toekomstbestendige wijkgerichte integrale ouderenzorg, die ouderen helpt om zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen. Dit vraagt om samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders binnen de ouderenzorg.  

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.