Goede zorg, dichtbij huis.

Informatie voor patiënten

Zorggroep Haarlemmermeer organiseert de samenwerking tussen de huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, medisch specialisten, pedicures, podotherapeuten en andere regionale zorgaanbieders. Het gaat om afspraken over wie, wat, wanneer doet.

COPD

diabetes

hart- en vaatziekten

psychische zorg

astma

GLI (leefstijl)

Inzage in medisch dossier

De organisatie

Zorggroep Haarlemmermeer is een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie die eerstelijns zorgprofessionals in de Haarlemmermeer ondersteunt om te komen tot de beste zorg dichtbij huis. Dit doen wij door: het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Op die manier bieden wij kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 100.000 patiënten.

Daarnaast treden wij op als serviceorganisatie door het faciliteren en ontzorgen van zorgprofessionals in zowel huisartsenpraktijken als wijksamenwerkingsverbanden.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.