GLI (Leefstijl)

Leefstijlprogramma

Steeds meer mensen hebben overgewicht. Behoort u tot die groep en wilt u stappen zetten naar een gezonder leven? Overleg dan eens met uw huisarts of praktijkondersteuner of een verwijzing naar een leefstijlprogramma, een zogeheten GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) zinvol voor u is.

Weer lekker in uw vel

Het doel van de GLI is gezondheidswinst, gewichtsvermindering en toename in de kwaliteit van leven. Kortom, weer lekker in uw vel te zitten.

Leefstijlprogramma’s in de regio Haarlemmermeer

Binnen de regio Haarlemmermeer zijn twee GLI-programma’s. SLIMMER en CooL. SLIMMER wordt alleen in Nieuw-Vennep aangeboden. CooL op meerdere locaties in de Haarlemmermeer.

Aanmelden

Via uw huisarts of praktijkondersteuner kunt u worden doorverwezen. Hij of zij meldt u aan bij een leefstijlcoach. Vervolgens neemt de betreffende leefstijlcoach contact met u op.

Lees meer over de locaties in de Haarlemmermeer >>

Voor wie is de GLI?

De GLI is voor iedereen die gemotiveerd is om zijn of haar leefstijl aan te passen bij:

  • overgewicht (BMI 25 tot 30), met aanvullende risico’s op hart- en vaataandoeningen of diabetes

of

  • overgewicht (BMI boven 30)

Wat is de GLI?

Een GLI is een leefstijlprogramma. Aandacht wordt besteed aan het stapsgewijs veranderen van uw gedrag rond:

  • voeding
  • beweging
  • slaappatroon
  • in- en ontspanning
  • energiemanagement
  • timemanagement
  • vitaliteit

De GLI duurt twee jaar en heeft twee delen. Het eerste deel is gericht op gedragsverandering en het

tweede deel is gericht op het behoud hiervan. 
In het eerste deel is de coaching intensiever dan in het tweede deel, zodat u uw gezondere leefstijl zelf steeds beter onder controle kunt krijgen. Uw huidige leefstijl is bij de GLI het uitgangspunt en u houdt steeds zelf de regie. Met ondersteuning van de leefstijlcoach stelt u persoonlijke doelstellingen op. Op een manier die bij u past.

Hoe werkt de GLI?

De GLI duurt twee jaar en heeft twee delen. Het eerste deel is gericht op gedragsverandering en het tweede deel is gericht op het behoud hiervan. In het eerste deel is de coaching intensiever dan in het tweede deel, zodat u uw gezondere leefstijl zelf steeds beter onder controle kunt krijgen. Uw huidige leefstijl is bij de GLI het uitgangspunt en u houdt steeds zelf de regie. Met ondersteuning van de leefstijlcoach stelt u persoonlijke doelstellingen op. Op een manier die bij u past.

GLI’s in de regio Haarlemmermeer Binnen de regio Haarlemmermeer zijn twee GLI-programma’s. SLIMMER en CooL. SLIMMER wordt alleen in Nieuw-Vennep aangeboden. CooL op meerdere
locaties in de Haarlemmermeer.

Herkent u zich in één of meerdere van deze situaties?

• u wilt geen dieet meer volgen en jojo-en met
uw gewicht
• u wilt meer energie hebben en zich gezonder voelen
• u wilt minder lichamelijke klachten
• u wilt meer bewegen
• u wilt beter slapen
• u wilt uw zelfvertrouwen vergroten
• u wilt meer gewaardeerd worden om wie u bent
• u wilt minder stress ervaren
• u wilt zich niet meer over van alles schuldig voelen
• u wilt meer structuur in uw dagelijkse
leven aanbrengen
• u wilt meer inzicht in uw eigen leefpatroon krijgen en
dit zo nodig aanpassen

Vergoeding

Met een verwijzing van uw huisarts valt de GLI onder de basisverzekering en is dus kosteloos. Uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Leefstijlprogramma CooL

U krijgt begeleiding van een HBO opgeleide Leefstijlcoach.

Basisprogramma

Het basisprogramma – leert u over leefstijlfactoren. U krijgt oefeningen, om tot een beter inzicht te komen over uw eigen situatie en handvatten om hierin uw eigen keuzes ter verbetering te maken. U houdt dus altijd zelf de regie, zodat elke verandering ook werkelijk bij u past.

Het basisprogramma duurt ongeveer acht maanden en bestaat uit een intakegesprek, drie individuele gesprekken van 45 minuten en acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Binnen de veilige omgeving van de groep kunt u ervaringen delen en van elkaar leren. Onderwerpen, zoals leefstijlfactoren, voeding, bewegen, stress, slaap, timemanagement en volhouden komen aan bod.

Onderhoudsprogramma

Het onderhoudsprogramma – is gericht op het kunnen volhouden en aanscherpen van de aangepaste leefstijl. Dit programma duurt ongeveer zestien maanden en heeft dezelfde structuur als het basisprogramma – vier individuele gesprekken en acht groepsbijeenkomsten. Alleen is de tussenliggende tijd langer.

Leefstijlprogramma SLIMMER

U krijgt begeleiding van een leefstijlcoach die oefentherapeut of fysiotherapeut is. Daarnaast wordt u begeleid door een diëtist.

De leefstijlcoach – begeleidt u voor de eerste zes maanden wekelijks tijdens een groepsbijeenkomst. Deze bijeenkomst bestaat uit theorie en coaching op het gebied van leefstijl. Naast de theorie gaat u bewegen. Zo leert u alles wat u nodig heeft om zelfstandig te gaan bewegen, buiten de groepsbijeenkomsten om. Samen met anderen werkt u toe naar het behalen van de Nederlandse Norm Bewegen. Tijdens het bewegen wordt er rekening gehouden met uw wensen en mogelijkheden.

De diëtist – bezoekt u vier keer individueel en eenmalig in groepsverband. De diëtist houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden en zoekt samen met u naar een gezonde leefstijl op het gebied van voeding. Na ongeveer drie maanden maakt u kennis met de buurtsportcoach in de gemeente. Deze bekijkt samen met u het beweegaanbod bij u in de buurt en denkt mee over de mogelijkheden om zelfstandig te gaan bewegen. Indien gewenst kunt u individueel een afspraak maken met de buurtsportcoach voor een vervolg hierop.

De leefstijlcoach ziet u in de tweede helft van het eerste jaar nog twee keer met uw eigen groep. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het volhouden van uw nieuwe leefstijl. U kunt ervaringen uitwisselen en elkaar helpen. In het tweede jaar heeft u vijf individuele consulten, om uw gezonde leefstijl vol te houden en ondersteuning te krijgen bij het behouden van uw nieuwe gedrag.

Het leefstijlprogramma SLIMMER wordt alleen in Nieuw-Vennep aangeboden.

Thuisarts.nl

Lees ook de aanvullende informatie over leefstijlprogramma’s op Thuisarts.nl

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.