GGZ

Psychische klachten 

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen. Soms is er een duidelijke reden, soms ook niet. Uw huisarts kan u adviseren om hierover met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te praten.

De praktijkondersteuner GGZ en praktijkondersteuner GGZ Jeugd ondersteunen de huisarts. Dat doen ze door, veelal kortdurende, hulp en ondersteuning te bieden. Uw huisarts houdt de regie en blijft eindverantwoordelijk.

Meer informatie in de gekleurde kaders hieronder.

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

(tot 18 jaar)

Praktijkondersteuner GGZ Volwassenen

(vanaf 18 jaar)

Groepscursussen

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.