Groepscursussen

VOOR VOLWASSENEN

Last van piekeren, stress of slecht slapen?

De meeste mensen piekeren weleens. Af en toe stress hoort bij het leven. Net als een nachtje slecht slapen. Dat is niets om je zorgen over te maken. Wel als dit vaak voorkomt en teveel invloed heeft op uw werk, gezinsleven of sociale leven.

Herkenbaar? Overleg dan eens met uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Misschien is één of meer van deze groepscursussen zinvol voor u. 

Interesse? Ook in 2022 kunt u zich via de huisarts of praktijkondersteuner GGZ aanmelden voor de groepscursussen ‘Minder piekeren’, ‘Minder stress’ en ‘Beter slapen’. In het najaar gaan er weer cursussen van start.

  • Groepscursus Minder piekeren
    Helpt om piekergedrag te veranderen in vier bijeenkomsten van twee uur.
  • Groepscursus Minder stress
    Deze cursus biedt handvatten om anders om te gaan met stress in drie bijeenkomsten van twee uur.
  • Groepscursus Beter slapen
    Te vaak slecht slapen kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. In deze cursus krijgt u informatie en tips om uw slaapgewoonten te verbeteren. Dit gebeurt tijdens zes bijeenkomsten van twee uur.

VOOR JEUGD

Body & Mind

Deze groepscursus voor jongeren van 12 tot 18 jaar en start in het najaar van 2022.

Veel problemen komen voort uit het piekeren over het verleden of het opzien tegen toekomstige gebeurtenissen. Ook zitten jongeren vaak met vergelijkbare problemen, zoals angst voor toetsen, proefwerken of presentaties houden. Met de cursus willen we jongeren leren meer vanuit het hier en nu te gaan voelen en ervaren.

Globale doelen
De doelen kunnen per persoon verschillen. De één zal willen leren eerder de eigen grens te (h)erkennen en de ander kan de grenzen wat oprekken en leren zich minder te beperken. Voorbeelden van doelen zijn:

• leren in het hier en nu te zijn
• leren omgaan met stress
• onzekerheid verminderen
• angst herkennen en minder belemmerend laten zijn
• (vage) lichamelijke klachten te leren herkennen en verdragen
• beter slapen
• betere stemming
• minder piekeren
• meer ontspannen

Voor wie is cursus?
Deelname is laagdrempelig en kosteloos. Iedere jongere van 12 tot 18 jaar die kampt met psychische problemen en beter wil leren leren voelen, door yoga en mindfulness en iets wil leren in groepsverband, kan meedoen. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar is wel toestemming van de gezaghebbende ouder(s) nodig.

Hoe ziet de cursus eruit?
Deelnemers stromen in, doen minimaal 3x mee en stromen in principe na 6x weer uit.

Wanneer?
De cursus wordt gegeven op woensdag van 16.30 – 18.00 uur in Hoofddorp. De exacte startdatum volgt zo snel mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden kan alleen via de huisarts of POH GGZ.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.