Klachten

 

Heeft u een klacht? 

We doen ons uiterste best om u de best mogelijke zorg te bieden. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn over de verleende zorg of ziet u ruimte voor verbetering, dan horen we dat graag. U kunt uw idee mailen naar info@zorggroep-hm.org.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent over de ketenzorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de verwijzing, de wachttijd of de bejegening door een zorgverlener. Wat kunt u doen?

1. U bespreekt uw klacht met de zorgverlener  
Dit is vaak de meest eenvoudige manier. Meestal leidt dit tot een snelle oplossing wanneer u rechtstreeks spreekt met diegene, die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt.

2. Uw klacht neerleggen bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Haarlemmermeer
De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, of u adviseren bij de stappen die u kunt nemen. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt uw klacht per e-mail richten aan klacht@zorggroep-hm.org, of per post aan Zorggroep Haarlemmermeer, t.a.v. klachtenfunctionaris, Hoofdweg 667-5, 2131 BB Hoofddorp.

3. Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich wenden tot een geschilleninstantie voor de Eerstelijnszorg. 
Zorggroep Haarlemmermeer is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillencommissie Eerstelijnszorg (SKGE) in Eindhoven. Aan het indienen van een geschil zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van SKGE. 

Een geschil kan schriftelijk worden ingediend bij de SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, of door middel van het invullen en verzenden van het digitale geschilformulier.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.