Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

De praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg Jeugd

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen. Ook kinderen. Zodanig dat u als ouder niet goed weet hoe u uw kind hierbij kan helpen. Soms is er een duidelijke reden en soms ook niet. Gevoelens van angst, boosheid of somberheid kunnen uw kind belemmeren. Thuis of op school, bij het sporten of in de omgang met andere kinderen. Dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. Uw huisarts kan u adviseren om hierover met de POH GGZ Jeugd te praten.

Wat zijn tekenen dat uw kind niet lekker in het vel zit?

Kinderen ontwikkelen zich en dat gaat met wisselingen in gedrag gepaard. Soms is het moeilijk te peilen of er echt iets aan de hand is of niet. Een aantal tekenen dat uw kind mogelijk psychische problemen heeft:

 • nergens zin in hebben, ook niet in dingen die uw kind normaal gesproken leuk vindt
 • niet naar school willen
 • in- of doorslaapproblemen
 • weinig zelfvertrouwen (‘ik kan niets’, ‘niemand vindt mij aardig’)
 • de schoolprestaties gaan achteruit
 • teruggetrokken gedrag: stiller zijn of snel en veel moe zijn
 • gedragsproblemen bijv. explosieve reacties/snel(ler) boos
 • onverklaarde lichamelijke klachten, zoals buikpijn of hoofdpijn
 • opvoedproblemen
 • faalangst, sociale angst of andere belemmeringen waardoor uw kind situaties vermijdt
 • vermoeden van ADHD / ADD

Wat kunt u verwachten van de praktijkondersteuner GGZ Jeugd?

De praktijkondersteuner GGZ Jeugd geeft inzicht in de klachten. Als er sprake is van een psychische klacht of een sociaal probleem, geeft de praktijkondersteuner GGZ Jeugd handvatten en tips om hier beter mee om te kunnen gaan. Meestal gebeurt dit in enkele consulten van circa 30 minuten.

Verwijsadvies
Als er meer aan de hand is, zoals het vermoeden van een meer ingrijpend psychisch probleem, bespreekt de praktijkondersteuner GGZ Jeugd de mogelijke verwijsopties met u.

Meer informatie leest u in de folder ‘Zit uw kind niet lekker in zijn vel?’

Afspraak maken met de praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Bespreek de klachten klachten van uw kind eerst met uw huisarts, zodat deze kan bepalen of een consult bij de praktijkondersteuner GGZ Jeugd zinvol is. Daarna kan een eerste afspraak ingepland worden, om de klachten gezamenlijk te inventariseren.

Heeft u een afspraak gemaakt met de praktijkondersteuner GGZ Jeugd en bent u onverhoopt toch verhinderd? Dan vragen wij u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Zo kunnen wij in de voor u gereserveerde tijd iemand anders helpen. 

Toestemming en privacy

De praktijkondersteuner GGZ Jeugd werkt onder de eindverantwoordelijkheid van uw huisarts. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de gezamenlijke begeleiding door uw huisarts en de praktijkondersteuner GGZ Jeugd.

U geeft de praktijkondersteuner GGZ Jeugd daarmee ook toestemming tot toegang van het medisch dossier. De praktijkondersteuner GGZ Jeugd legt de hoofdlijnen van de bevindingen in het dossier vast en heeft net als de huisarts een beroepsgeheim.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De kortdurende behandeling bij de praktijkondersteuner GGZ Jeugd valt binnen uw basisverzekering onder huisartsenzorg en is kosteloos. Ook wanneer uw kind (tot 18 jaar) wordt verwezen naar een behandelaar buiten de huisartsenzorg wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Groepsaanbod Jeugd Body & Mind

In het najaar van 2022 starten wij met het groepsaanbod voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.