Praktijkondersteuner GGZ

Wat kan de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg voor u betekenen?

Iedereen is weleens gespannen, somber of angstig. Dit hoort bij het leven. Soms kunnen deze gevoelens (te) veel invloed hebben op uw werk, gezinsleven of sociale leven. Dit kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. Als u zich hierin herkent, overleg dan eens met uw huisarts of een gesprek met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) voor u zinvol is.

Met welke klachten kan de praktijkondersteuner GGZ u helpen?

  • stress en overmatig piekeren
  • werk- of studieproblemen
  • relatie- of gezinsproblemen
  • burnout en overspannenheid
  • angstklachten
  • depressieve of sombere gevoelens
  • spanningsklachten naar aanleiding van een (schokkende) gebeurtenis
  • seksuele problemen
  • eet- en verslavingsproblemen

Wat kunt u verwachten van de praktijkondersteuner GGZ?

Wanneer er sprake is van een psychische klacht of een sociaal probleem, onderzoekt u samen met de praktijkondersteuner GGZ hoe u uw draaglast kunt verminderen en uw draagkracht kunt versterken. Meestal gebeurt dit in 5-8 consulten van circa 30 minuten.

Ook kan de praktijkondersteuner GGZ, in overleg met u, e-health modules inzetten. 

Verwijsadvies
Wanneer er meer aan de hand is, zoals het vermoeden van een ingrijpende psychische stoornis, bespreekt de praktijkondersteuner GGZ de mogelijke verwijsopties met u.

Meer informatie over de praktijkondersteuner GGZ leest u in de folder ‘Last van stress, angst of somberheid?’

Afspraak maken met de praktijkondersteuner GGZ

Bespreek uw klachten eerst met uw huisarts, zodat deze kan bepalen of een consult bij de praktijkondersteuner GGZ zinvol is. Daarna kan een eerste afspraak ingepland worden, om uw klachten gezamenlijk te inventariseren.

Heeft u een afspraak gemaakt met de praktijkondersteuner GGZ en bent u onverhoopt toch verhinderd? Dan vragen wij u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen. Zo kunnen wij in de voor u gereserveerde tijd iemand anders helpen.

 

Toestemming en privacy

De praktijkondersteuner GGZ werkt onder de eindverantwoordelijkheid van uw huisarts. Wanneer u een afspraak maakt met de praktijkondersteuner GGZ, stemt u in met de gezamenlijke begeleiding door uw huisarts en de praktijkondersteuner GGZ.

U geeft de praktijkondersteuner GGZ daarmee ook toestemming tot toegang van uw medisch dossier. De praktijkondersteuner GGZ legt de hoofdlijnen van de bevindingen in uw dossier vast en heeft net als de huisarts een beroepsgeheim.

Vergoeding

De kortdurende begeleiding bij de praktijkondersteuner GGZ valt onder huisartsenzorg binnen uw basisverzekering en is dus kosteloos. Het eigen risico wordt niet aangesproken.

Wanneer u wordt verwezen naar een behandelaar buiten de huisartsenpraktijk, in de zogeheten Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ, dan gaat dit wel ten koste van uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u hier verder over informeren.

Groepscursussen volwassenen

Wij bieden groepscursussen aan voor volwassenen, met de onderwerpen Minder piekeren, Minder stress en Beter slapen.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.