Hart- en vaatziekten

Informatie over hart- en vaatziekten

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor ‘cardiovasculair risicomanagement’; het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Cardiovasculaire ziekten zijn ziekten van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA. 

Hart- en vaatziekten behoren nog steeds tot de ziektebeelden die de hoogste ziektelast in Nederland veroorzaken. Naar ruwe schatting zijn er circa 1 miljoen personen met hart- en vaatziekten in Nederland. De kans op hart- en vaatziekten wordt groter naarmate men ouder wordt. Andere factoren die het risico verhogen: roken, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes (suikerziekte) en reumatoïde artritis.

Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten start een behandeling voor het verlagen van dit risico. Het naleven van een goede leefstijl is belangrijk. Voldoende bewegen, gezond eten en niet roken verlagen het risico op hart- en vaatziekten. Pas als deze gezonde leefstijl uw risico niet voldoende verlaagt, wordt gestart met medicatie. Medicatie kan gegeven worden om bijvoorbeeld uw cholesterol of bloeddruk te verlagen. 

Wat kunt u zelf doen?

Bij bepaalde risicofactoren voor hart- en vaatziekten is het zinvol na te gaan of er nog andere factoren zijn die uw risico verhogen. 

Het overzicht van al uw risicofactoren noemen we uw risicoprofiel. Met uw risicoprofiel kunnen we inschatten of uw risico voor hart- en vaatziekten echt is verhoogd.

We zien dan ook welke maatregelen u het beste kunt nemen om uw risico te verlagen, zoals:

 • stoppen met roken
 • afvallen
 • gezond eten
 • meer bewegen
 • medicijnen gebruiken om het risico op hart- en vaatziekten verder te verlagen

Behandeling

U kunt de volgende behandelingen verwachten:

 • In kaart brengen van de risicofactoren/het risicoprofiel.
 • Advies en begeleiding gericht op een gezonde leefstijl (niet roken, gezonde voeding, voldoende bewegen). Samen met de patiënt wordt een persoonlijk plan gemaakt om de leefstijl te verbeteren. 
 • Eventueel medicatie, met aandacht voor therapietrouw.
 • Controles: het aantal is afhankelijk van medicatiewijzigingen en leefstijlaanpassingen. Bij jaarcontrole wordt bloed- en urineonderzoek verricht, en de bloeddruk gemeten.
 • Bij complicaties of het niet bereiken van de streefdoelen wordt u voor een eerste consult doorverwezen naar een specialist. De specialist beoordeelt of de zorg die u nodig heeft binnen het zorgprogramma geleverd kan (blijven) worden of niet. Indien de specialist de behandeling overneemt, wordt het zorgprogramma (tijdelijk) gestopt.

Persoonlijk behandelplan

In nauw overleg met u wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staat concreet welke zorg u belangrijk vindt, wat u zelf wilt doen en welke begeleiding er verder nodig is.

Behandelteam

 • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft zo nodig medicatie voor. Blijft de belangrijkste contactpersoon. 
 • Praktijkondersteuner: het centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting, doet controleafspraken en overlegt met de huisarts over aanpassing medicatie. Hij/zij helpt de patiënt bij het formuleren van gezondheidsdoelen in het individuele zorgplan.
 • Apotheek: levert en bewaakt de medicatie.
 • Diëtist: ondersteunt bij een ‘dieet op maat’.
 • Laboratorium: uitslagen urine- en bloedonderzoek. 
 • Assistent(e): ondersteunt (o.a. administratief) de huisarts en praktijkondersteuner. 
 • Fysiotherapeut: helpt conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma. Bewegen heeft een belangrijk risicoverlagend effect. 
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met de hart- en vaatziekten, ook in relatie tot werk of gezin.

Uitwisseling van gegevens
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat deze zorgverleners beschikken over  actuele gegevens rond uw ziekte en behandeling. Deze gegevens worden, met uw toestemming, binnen een beveiligde omgeving gedeeld. Meer informatie hierover leest u in de privacyverklaring.

Kosten behandeling

Deelname aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Aanvullend onderzoek zoals een ECG, 24 uurs-bloeddrukmeting worden door alle zorgverzekeraars vergoed (zonder eigen risico).

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:

 • Medicatie: eigen risico.
 • Labonderzoek: eigen risico.
 • Groepscursus SMR: afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
 • Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Links naar meer betrouwbare informatie

Thuisarts.nl  –  risico hart- en vaatziekten verlagen

Hartstichting

Harteraad voor mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten

Informatievideo over wat ergotherapie kan betekenen voor mensen met (al langer geleden) hersenletsel 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.