Astma

 

Informatie over astma

Astma is een blijvende ontsteking van de longen. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.

Astma geeft niet elke dag klachten. Toch is het een ziekte die niet over gaat. Dit komt doordat de longen bij astma altijd een beetje ontstoken zijn. Dat is niet hetzelfde als een longontsteking: bij een longontsteking zijn de longen meestal ontstoken door een bacterie. Een behandeling met medicijnen geneest de longontsteking vrij snel. Astmaklachten kunnen soms weken tot maanden aanhouden. Bijvoorbeeld na griep.

Soms zijn er periodes waarin u weinig tot niets merkt van uw astma. Dan lijkt astma genezen, maar dat is het niet.  

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf veel doen om de klachten bij astma te voorkomen of te verminderen.

Stop met roken of vraag uw omgeving niet te roken
Hiervoor is het nooit te laat. Zonder rook kan de ontsteking van de luchtwegen beter herstellen. De luchtwegvernauwing en de slijmproductie wordt minder, waardoor ook uw astmamedicijnen beter werken.

Beweeg voldoende
Bij astma is het belangrijk om een goede conditie te houden. Lichaamsbeweging is daarvoor goed. Door de benauwdheid heeft u misschien juist geen zin in bewegen. Probeer met kleine stukjes inspanning te beginnen. Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift en kijk hoe dat gaat.

Leer een goede ademhalingstechniek
Ontspanning is belangrijk voor een goede ademhalingstechniek. Een fysiotherapeut kan helpen om meer controle over uw ademhaling te krijgen.

Eet gezond
Mensen met ernstige astma hebben extra energie nodig, omdat ze veel energie verbruiken. Begeleiding door een diëtist kan uitkomst bieden.

Haal de griepprik
De jaarlijkse griepprik verkleint de kans op het krijgen van griep en daarmee de longaanvallen die hierbij kunnen optreden.

Behandeling

Binnen het zorgprogramma zijn de volgende behandelingen te verwachten:

 • Allergietest: een bloedprik waarbij getest wordt op antistoffen tegen boom- en graspollen, huisstofmijt, kat en hond.
 • Longfunctieonderzoek: alleen in de eerste drie jaar na de diagnose, als de astma niet stabiel is of als u nog rookt.
 • Longfoto: alleen als hier reden voor is, bijvoorbeeld omdat u langdurig hoest. 

  Persoonlijk behandelplan
  In nauw overleg met u wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin staat concreet welke zorg u belangrijk vindt, wat u zelf wilt doen en welke begeleiding er verder nodig is. 

  Behandelteam

  • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft zo nodig medicatie voor. Is ook de contactpersoon bij plotseling verergeren van klachten of als er andere klachten bijkomen.
  • Praktijkondersteuner: is binnen het zorgprogramma het centrale aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld medicatie en onderzoek. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft voorlichting en doet de controleafspraken. Hij/zij helpt de patiënt bij het formuleren van gezondheidsdoelen in het individuele zorgplan.
  • Assistent(e): ondersteunt (o.a. administratief) de huisarts en de praktijkondersteuner.
  • Apotheek: levert en bewaakt de medicatie.
  • Diëtist(e): ondersteunt bij een ‘dieet op maat’.
  • Fysiotherapeut: helpt conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma.
  • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met de astma, ook in relatie tot werk of gezin.
  • Longarts: ondersteunt de huisarts bij het beoordelen van de longfunctietesten en het geven van behandeladviezen. Draagt daarnaast bij aan deskundigheidsbevordering van huisartsen en praktijkondersteuners.

  Uitwisseling van gegevens
  Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat deze zorgverleners beschikken over  actuele gegevens rond uw ziekte en behandeling. Deze gegevens worden, met uw toestemming, binnen een beveiligde omgeving gedeeld. Meer informatie hierover leest u in de privacyverklaring.

  Kosten behandeling

  Deelname aan het zorgprogramma astma valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose astma is gesteld, worden alle consulten van huisarts en de praktijkondersteuner vergoed. Ook de longfunctietest wordt vergoed, mits deze in de huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd. Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:

  • Medicatie: eigen risico.
  • Beweegprogramma’s of groepscursus: afhankelijk van de aanvullende verzekering.
  • Fysiotherapie: afhankelijk van de aanvullende verzekering.
  • Diëtist(e): dit valt tot een maximum van 120 minuten per jaar binnen het zorgprogramma (zonder aftrek eigen risico). Voorwaarde is een verwijzing door de praktijkondersteuner of huisarts.

  Links naar betrouwbare informatie

  Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.