Zorg

Zorgprogramma’s

De beste zorg bieden we samen. Zorggroep Haarlemmermeer ondersteunt eerstelijns zorgverleners om kwalitatief goede zorg aan te bieden door het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van zorgprogramma’s. Een zorgprogramma beschrijft een multidisciplinair en samenhangend zorgaanbod in diagnostiek, behandeling en begeleiding voor een specifieke groep patiënten. Een zorgprogramma is gebaseerd op de geldende landelijke zorgstandaarden en richtlijnen. Het uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat en dat er in overleg met de patiënt een zo optimaal mogelijk individueel zorgplan afgesproken wordt.

Chronische zorg

GGZ

Ouderenzorg

Aanmeldportaal casemanagement dementie

Welzijn op Recept

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.