De apotheek voor een advies op maat

feb 5, 2022

Apotheker Christel zit sinds 2021 in de regionale kwaliteitscommissie GGZ. Al sinds haar studietijd heeft ze interesse voor de ‘complexere’ medicatie in de GGZ. De commissie geeft haar een completer beeld van de GGZ in onze regio. Zelf zet ze graag het antidepressiva- en slaapmiddelengebruik op de agenda. Afbouwen vraagt aandacht, maar is goed mogelijk met een afbouwplan op maat van de openbare apotheek.

Goede regionale overlegstructuren

Christel: “Deelname aan de kwaliteitscommissie GGZ geeft mij een completer beeld van wat er in de GGZ in onze regio speelt. Ik denk aan de wachtlijst- en werkdrukproblematiek, maar ook wat bijvoorbeeld de POH’s GGZ of een psychosomatisch fysiotherapeut kunnen betekenen. Ik zie medicatie als een van de hulpmiddelen.
De apothekers in onze regio werken onderling nauw samen en ook met de huisartsen hebben we regelmatig farmacotherapeutisch overleg (fto). We hebben in onze regio hele goede overlegstructuren voor de onderlinge samenwerking. Daar mogen we als regio trots op zijn.

Een afbouwplan op maat

Het antidepressiva- en slaapmiddelengebruik in Nederland is hoog. Een groot probleem met antidepressiva en slaapmiddelen is de kans op verslaving. Deze middelen zijn vooral goed voor een crisissituatie. Afbouwen vraagt aandacht en de huisarts heeft hier vaak te weinig tijd voor. De apotheek kan het adviesgesprek over medicatie afbouw van de huisarts overnemen. Allereerst gaan we kijken of iemand kan overstappen op een minder verslavende soort medicatie. Wat ook ingewikkeld is aan het afbouwen van deze middelen, is dat het soms onduidelijk is wat iemand precies gebruikt. Zeker als verslaving een rol speelt, bestellen mensen vaak ook van alles via het internet. Daar moet je je goed van bewust zijn. Voor mensen die willen afbouwen kan de apotheek een afbouwplan op maat maken.

Een alternatief voor slaapmedicatie

Veel mensen hebben last van slaapproblemen. Ze zijn hiervoor slaapmedicatie gaan slikken en hier afhankelijk van geworden. Slaapmedicatie werkt na verloop van tijd steeds minder goed. Het is erg moeilijk om er vanaf te komen. Daarom vind ik het zo goed dat de groepscursus ‘Beter slapen’ er nu is. Deze cursus kan ik ook in mijn advies als apotheker meenemen.

Unieke rol voor de openbare apotheek

Zorgverzekeraars stellen in hun contracten met apotheken steeds strengere regels. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars internet apotheken als voorkeursleveranciers voor hun verzekerden. Ik denk dat de meerwaarde van de openbare apotheek is, dat wij goede complexere adviezen kunnen geven. Een goede relatie met de patiënt, de huisarts en andere eerstelijnsprofessionals betrokken bij de behandeling is hiervoor een absolute voorwaarde. Dit vraagt wel om een andere financieringsstructuur en om minder focus op onze logistieke functie.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.