MCC helpt elkaar te verstaan en aan te vullen

dec 21, 2021

Het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Haarlem en Meer is het regionale samenwerkingsverband tussen de huisartsen, de specialisten ouderengeneeskunde van de VVT-organisaties en de specialisten van het Spaarne Gasthuis. Huisarts Marjolijne Vergouwen vertegenwoordigt hierin alle huisartsen van de Haarlemmermeer.

Huisarts Marjolijne Vergouwen

Onderlinge afstemming

Marjolijne: “Het MCC er is voor goede kwalitatieve zorg over de lijnen heen binnen het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis. Er gebeurt heel veel in onze regio. Ieder doet zijn werk vanuit de eigen deskundigheid en daartussen zit een overlap. Belangrijk om hier afspraken over te maken. Om goed op elkaar aan te sluiten en dubbelingen of onnodig werk te voorkomen. Het resultaat van de afspraken leggen we o.a. vast in RTA’s. Een mooi voorbeeld van onderlinge afstemming is de RTA Overdracht kwetsbare ouderen. In deze RTA zijn afspraken gemaakt rond opname en ontslag van deze patiëntengroep. Het doel is dat bij opname kwetsbaarheid duidelijk is, om dubbele diagnostiek en extra belasting van de oudere te vermijden en dat bij ontslag de continuïteit van zorg is gewaarborgd, zodat onnodige heropnames worden voorkomen.

Goed bereikbaar

Om af te stemmen moet je elkaar wel kunnen bereiken. Daarom is er de app NHZ Connected. Veel collega’s in de regio hebben al hun contactgegevens ingevoerd en houden die ook zelf up to date. Overigens zijn ook zijn alle RTA’s in de app terug te lezen. Heel goed als je de app regelmatig gebruikt en je gegevens up to date houdt.

Andere bijdrage aan de zorg

Ik heb de kaderopleiding Beleid & Beheer gedaan. Ik vind het belangrijk om naast mijn praktijk ook op een ander vlak bij te dragen aan de zorg. Toen Ben Röling, de vertegenwoordiger voor de huisartsen in de Haarlemmermeer, ermee stopte heb ik deze functie van hem overgenomen. Ik bel of mail regelmatig met mijn collega-huisartsen in de regio Haarlemmermeer om af te stemmen. De punten uit het MCC koppel ik terug in de HVH en aan de bestuurders. Ik vind dit een leuke nieuwe uitdaging!

Zorginhoudelijke afspraken

Het MCC is voor medische zorginhoudelijke afspraken tussen artsen in de eerste en tweede lijn. Op het moment dat die afspraken ook consequenties hebben voor andere disciplines, vragen we hen om mee te denken. Zo hebben apothekers meegedacht over de RTA-medicijnoverdracht en een fysiotherapeuten over de RTA Nazorg COVID-19.

Meekijkconsulten

Het meekijk consult is een digitaal consult, waarbij de huisarts een specialist om advies vraagt over een bepaalde patiënt. Het meekijkconsult wordt voorbereid voor bijna alle specialismen . De kinderartsen overwegen ook de mogelijkheid tot een rechtstreeks contact via beeldbellen. Op het moment maken bestuurders afspraken over de financiering van het meekijk consult met de zorgverzekeraars.”

TIM

Ook werken we aan een regionale TIM (Transmuraal Incident Melden) via de app NHZ Connected. Bij een incident is de zorg anders gelopen dan die bedoeld was en heeft de patiënt daar ongemak of schade van ondervonden. Het doel van het melden van transmurale incidenten is risico’s inzichtelijk te maken, hiervan te leren en de inrichting van de regionale zorg te optimaliseren.

Uitnodiging tot gesprek

Heb je verbeterideeën of wil je een signaal afgeven over de zorg in onze regio? Ik wissel heel graag met je van gedachten over hoe we de zorg in onze regio efficiënter, beter en leuker kunnen maken.”

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.