Met online inzage een stevige basis gelegd voor de toekomst

okt 7, 2022

Eind dit jaar wordt het OPEN-programma afgerond. In een vraaggesprek met Cindy Koolhaas (projectleider ICT Haarlemmermeer) beantwoordt OPEN-programmamanager Bart Brandenburg de vragen die in onze regio leven. Wat is er allemaal gebeurd en wat heeft OPEN opgeleverd? Welke successen zijn er te vieren en wat hebben we geleerd?

 

Cindy: “Tijdens de uitrol van OPEN zijn de subsidieregels tweemaal aangepast. Waarom was dat nodig?
Bart: “Die aanpassingen hadden we nodig om te voorkomen dat praktijken en regionale coalities met onmogelijke eisen werden geconfronteerd. Eind 2017 zijn we in samenwerking met de LHV, het NHG en InEen begonnen met de eerste contouren van OPEN. Datplan leidde in juni 2018 tot de toewijzing van een budget van € 75 miljoen in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. Van dit bedrag komt het allergrootste deel direct ten goede aan de regio’s en praktijken, omdat dáár online inzage in de praktijk wordt gebracht. De afspraken werden vervolgens vertaald in de OPEN-subsidieregeling. Een dergelijke regeling vereist dat je vooraf nauwkeurig vastlegt wat je gaat doen. Een vrijwel onmogelijke taak in een snel veranderende wereld Op dat moment waren veel zaken nog onduidelijk. Bijvoorbeeld de manier waarop het MedMij-stelsel zou gaan werken.) De MedMij Zorgaanbiederslijst bestond alleen op papier. Om theorie en praktijk met elkaar in overeenstemming te brengen is de regeling tijdens de looptijd twee keer aangepast. ”

Cindy: “De regio Haarlemmermeer heeft destijds gekozen om online inzage direct mogelijk te maken via patiëntenportalen. We zagen dat dit werkte en we konden voldoen aan de deadline om per 1 juli 2020 de patiënt online inzage te bieden. Het was ook voor ons onduidelijk wanneer de PGO-koppelingen zouden werken. Waarom is het belangrijk om deze PGO-koppeling tóch te realiseren?”
Bart: “Het mogelijk maken van PGO-gebruik was van het begin af aan misschien wel de belangrijkste taak van de VIPP-regeling OPEN. De afspraken in het Hoofdlijnenakkoord zijn hier duidelijk over. Al snel werd echter duidelijk dat de PGO’s rond de eerste mijlpaal op 1 juli 2020 nog niet beschikbaar zouden zijn. Alle aandacht ging daardoor naar het in de lucht krijgen van de portalen. Toen dat eenmaal gelukt was en we weer over de PGO’s begonnen, ontstond onbedoeld bij veel mensen de indruk dat er een nieuwe eis was bijgekomen. Ik geef toe dat de communicatie daarover in de beginfase van OPEN beter had gekund. Daarnaast was de gedachte steeds: PGO’s zijn een keuze van de patiënt, huisartsen hoeven daarvoor geen kosten te maken. Ook daar bleek de praktijk in 2021 anders dan de theorie uit 2018: HIS-leveranciers besloten de DVZA-kosten wél in rekening te brengen. Hoewel dit buiten onze invloedsfeer lag, bleek het geen manier om vrienden te maken, hebben we gemerkt. We hebben veel waardering voor alle inspanning die door de regionale coalities is geleverd en die ervoor heeft gezorgd dat inmiddels bijna alle deelnemers aan OPEN bij MedMij zijn aangesloten.”

Cindy: “Vanuit de regio hadden we verwacht dat als de praktijk een patiëntenportaal had, de koppeling met de PGO’s automatisch zou gaan. Waarom was die actie met Medicom/PharmaPartners (het activeren van de PGO-koppeling voor alle patiënten) eigenlijk nodig?”
Bart: “Het uitgangspunt is steeds geweest dat alle patiënten met een PGO zonder drempels bij de eigen gegevens in het HIS moeten kunnen. Na het tekenen van de verwerkersovereenkomst met een DVZA door een praktijk, kunnen de gegevens door de patiënten van die praktijk met een PGO worden opgevraagd. Vrijwel alle HIS-leveranciers hebben dit zo ingericht. Alleen Medicom/PharmaPartners had daarvoor twee extra stappen ingebouwd: een activatie op praktijkniveau én op patiëntniveau. De zogenaamde ‘PGO-vinkjes’. Naar eigen zeggen was dit op verzoek van hun klanten.
Ook hier geldt dat de communicatie, zowel door OPEN als door de leverancier, achteraf gezien eerder en beter had gekund. En ook hier is – mede door extra inspanning van regio’s en praktijken het resultaat gelukkig wel gehaald.”

Cindy: “Eind 2022 eindigt het OPEN-programma. Welke resultaten denken jullie de komende maanden nog te bereiken?”
Bart: “Het doorgeven van thuismetingen, zoals bloeddruk- en glucosewaarden, kon vaak al via een patiëntportaal of keteninformatiesysteem. Bij een recente praktijkproef in een Limburgse regio in het kader van de OPEN Mij pilot hebben patiënten nu ook vanuit hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met succes zelfmeetgegevens naar hun huisarts gestuurd. Daarmee ontstaat, voor het eerst, échte interactie tussen een patiënten-app en een huisartseninformatiesysteem (HIS). Inmiddels zijn we ook begonnen om dit met de verschillende HIS’en en enkele PGO’s te testen. Daarna zal dit stapsgewijs verder worden uitgerold.”

 

Wat heeft het OPEN-programma bereikt?

  • De huisartsenzorg is de eerste sector die online-dossierinzage voor patiënten op grote schaal heeft gerealiseerd. Daar mag de sector trots op zijn!
  • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt: patiënten waarderen online inzage, de kwaliteit van de dossiers neemt toe en naarmate hun ervaring met online inzage toeneemt, profiteren ook zorgverleners van de voordelen. Huisartsen geven bijv. aan dat de praktijkassistente minder tijd kwijt is aan het bellen met patiënten. Het spreekuur wordt interessanter, omdat patiënten beter geïnformeerd zijn.

Gebruik online inzage groeit gestaag verder:

Gebruik tussen juli 2020 en augustus 2022:
● 18% landelijk
● 23% Haarlemmermeer, waarvan 24.016 patiënten via een patiëntenportaal en 419 patiënten via een PGO
● 36 van de 39 praktijken in de Haarlemmermeer hebben online inzage via een PGO

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.