Samen rondom de kwetsbare oudere in de Haarlemmermeer; efficiënt en aandachtig

okt 14, 2021

Op 7 oktober jl. waren rond de 70 professionals uit de Haarlemmermeer bij de online kick-off van het nieuwe zorgprogramma ‘Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen in de Haarlemmermeer’. De deelnemers maakten kennis met de veelzijdigheid van dit zorgprogramma via o.a. een virtuele tour en casus.

Heeft u de bijeenkomst gemist? Of wilt u de bijeenkomst nog een keer terugkijken of aan een collega laten zien? Bekijk de opname van de kick-off van het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen (49 minuten).

Waarom dit zorgprogramma?

De komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. Om goede, passende zorg te leveren aan deze groeiende groep is het van belang om – op basis van de wensen en doelen van de patiënt – de juiste professional met de juiste expertise op de juiste plek en op het juiste moment in te zetten. Dat is waar we naar streven in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Proactieve signalering is nodig

Kwetsbaarheid ontstaat geleidelijk, functies gaan langzaam achteruit. Er bestaat geen duidelijke leeftijdsgrens hiervoor. Ouderen zelf, maar ook de professionals, onderkennen de achteruitgang en kwetsbaarheid vaak niet als een zorgvraag. Er is een proactieve benadering nodig met signalering van eerste symptomen en risicofactoren van kwetsbaarheid.

Opeenstapeling van aandoeningen

Kenmerkend voor de problematiek van kwetsbare ouderen is de opeenstapeling van verschillende aandoeningen en beperkingen, zoals geheugenstoornissen, depressie, delier, gedragsproblemen, eenzaamheid, mobiliteitsproblemen vallen, incontinentie en ondervoeding. Gerichte ondersteuning kan lichamelijke beperking, psychische problematiek en verlies van regie over het eigen leven positief beïnvloeden, zodat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kan blijven.

Multidisciplinaire en domein overstijgende ondersteuning

Passende zorg vindt plaats over de grenzen van de eigen discipline en het eigen domein heen. Zeker bij de doelgroep kwetsbare ouderen, waarbij zorgen op het vlak van welzijn en zorg zijn, is het extra belangrijk dat door goede samenwerking de patiënt echt ondersteund wordt. Niet alleen om kwaliteit van leven na te streven maar ook om beschikbare financiële en personele middelen, passend in te zetten.

Geïnspireerd aan de slag

Ruim een jaar geleden begonnen kaderhuisarts ouderengeneeskunde Jacobine van der Dussen en coördinator ouderenzorg Jacqueline Keijser vol enthousiasme aan het nieuwe zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in de Haarlemmermeer. Corona eiste helaas veel tijd op, waardoor ze minder vaak aan het zorgprogramma konden werken dan ze zelf graag hadden gezien. Maar nu is het af en het resultaat mag er zijn: een overzichtelijk digitaal zorgprogramma vol tools en relevante informatie. Ingericht om de zorgprofessionals in de Haarlemmermeer te ondersteunen bij de behandeling en begeleiding van deze, gestaag in aantal groeiende, groep ouderen.
Jacqueline: “In 2019 zijn Jacobine en ik al gaan nadenken over het nieuwe zorgprogramma. Geïnspireerd door de handreiking ‘kwetsbare ouderen thuis’ – in mei 2019 uitgebracht door diverse partijen – zijn we gaan inventariseren hoe wij dachten dat ons nieuwe zorgprogramma voor de regio eruit zou moeten zien. Met de leden van de kwaliteitscommissie ouderenzorg, met name huisarts Marjolijne Vergouwen en POH Ouderenzorg Eileen Nagtegaal, en MeerWaarde zijn we aan de gang gegaan. Eva van Steenbergen van Reos heeft ons hierbij begeleid.”

Proactieve signalering

Jacobine: “Onze droom is om proactief te werken en tijdig te signaleren. Dit multidisciplinaire digitale zorgprogramma, met linkjes naar relevante externe websites, helpt zorgprofessionals om efficiënt en op een eenvoudige manier de verbinding te maken met andere professionals in de regio. Het zorgprogramma heb ik als kaderhuisarts geschreven. Als huisarts levert deze werkwijze in mijn praktijk veel rust en overzicht op. Ik heb goed in beeld hoe het met de ouderen gaat. Hierdoor rij ik veel minder visites bij 75-plussers en zijn er vrijwel geen vrijdagmiddag brandjes.
Binnen onze multidisciplinaire Zorggroep zijn huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers vertegenwoordigd en is er een stevige samenwerking met diëtisten. Er zijn naast deze zorgprofessionals vaak nog veel andere partijen rondom kwetsbare ouderen betrokken. De behandeling en begeleiding van deze groep vraagt dan ook om netwerkzorg. Naast het schrijven, vroeg ook het daadwerkelijk verbinden van de betrokken partijen in de regio, veel tijd en aandacht. Het leuke van dit proces was dat alle nieuwe contacten op hun beurt ook opnieuw gingen nadenken over hun eigen werkwijzen.”

Het leuk maken

Jacqueline: “Het aantal kwetsbare ouderen neemt gestaag toe. Hier hebben we allemaal mee te maken. Dit zorgprogramma biedt structuur en geeft ondersteuning bij het verder vormgeven van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een GPO / MDO. Tijdens dit overleg kunnen alle betrokkenen de gezamenlijke doelen afstemmen en afspraken maken over wie wat doet. Een extra pluspunt is dat je elkaar zo goed leert kennen en blindelings gaat vertrouwen. Een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt, doordat de zorg zo behapbaar blijft en vooral ook leuk!

Uitnodiging tot gesprek

Coördinator ouderenzorg Jacqueline Keijser gaat graag met u over de ouderenzorg in de regio Haarlemmermeer in gesprek. Bel haar binnen kantoortijden op 06-12852564.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.