Werken aan duurzame gedragsverandering

sep 23, 2022

Ervaringen met GLI-SLIMMER in Nieuw-Vennep

Diëtisten Laura van Dijk en Angela Kranendonk van Voedingsadviesbureau De Winter zijn betrokken bij het GLI-programma SLIMMER in Nieuw-Vennep. Met veel plezier verzorgen ze de groepsinformatiebijeenkomst over voeding en de vijf individuele gesprekken met de deelnemers. De sleutel tot succes? Realistische verwachtingen. De GLI is geen ‘quick fix’ en ook geen afvalprogramma. Duurzame gedragsverandering vraagt tijd, energie en commitment. Belangrijk om dit vooraf goed te bespreken met potentiële deelnemers.

Meer vertrouwen in eigen kunnen als levenslang effect

Laura: “Voor de één is succes 5 minuten kunnen hardlopen, voor de ander bewuster en rustiger eten. Het gaat er om te zien wat wél is gelukt. Als rode draad door alle succesverhalen heen zie ik dat mensen zichzelf meer op één (durven) zetten. Ze gunnen zichzelf meer tijd, kunnen beter nee zeggen én stellen betere en gezondere prioriteiten afgestemd op hun behoeften. Een belangrijke levensles, waar ze ook in de toekomst de vruchten van blijven plukken!”

Angela: “Het gaat niet om ‘even’ gewicht verliezen of om ‘even’ het snoepen laten. Dit veroorzaakt juist het jojo-effect! Bij een kleine doelgroep mag ik die realisatie meemaken. Deze mensen voelen zich fitter en hebben meer vertrouwen in zichzelf en in hun eigen kunnen. Ze zijn zich bewust dat verschillende leefstijlfactoren de gezondheid beïnvloeden. Naast voeding, zijn ontspanning, bewustwording, beweging, nachtrust ook belangrijke factoren.”

Laura: “Ook hormonen, medicatie, wisseldiensten en ziekte zijn factoren waardoor ons lichaam van binnen én buiten veranderd. De kracht van GLI-SLIMMER zit in het feit dat we al deze factoren bespreken. Hierdoor beseffen mensen beter wat gezondheid voor hun betekent en krijgen ze meer begrip voor hun situatie én lichaam.”

Groepsvoordeel

Angela: “Wanneer een groep een leuke klik heeft met elkaar, kunnen de deelnemers zich aan elkaar optrekken. Ze vinden herkenning in elkaar, waardoor eventuele schaamte snel plaatsmaakt voor hoop en vertrouwen. Voor een fijne groepsdynamiek is het belangrijk dat de onderlinge verschillende in mobiliteit en bijvoorbeeld leeftijd niet te groot zijn. We zien dat mensen elkaar na het half jaar intensieve begeleiding vaak blijven zien. Ze gaan bijvoorbeeld samen wandelen of sporten.”

“Kleine stappen, blijven stappen vooruit.”

Als Angela en Laura één ding hebben geleerd, dan is het dat realistische verwachtingen vooraf het succes bepalen. Belangrijk om frustratie, teleurstelling en uitval in de groep te voorkomen door een goede screening van potentiële deelnemers, bij de huisarts of POH somatiek en bij het toelatingsgesprek voor de GLI.

Adviezen voor verwijzers

  • Praat over leefstijl verbeteren, niet over afvallen. Afvallen is niet nodig om je leefstijl duurzaam te verbeteren en je fitter te voelen. Vaak zie je natuurlijk wel, als mensen gezondere keuzes maken en meer bewegen, dat gewichtsverlies er vanzelf bijkomt. Het is beter dat mensen kleine stapjes maken en die volhouden, dan dat ze grote stappen zetten die ze niet kunnen volhouden. Teleurgesteld raken is ook een grote risicofactor voor het jojo-effect.
  • Vraag na of iemand ruimte heeft voor de GLI. Ruimte in de zin van tijd, energie en (psychische) stabiliteit. Spelen er andere urgente zaken (mentaal, sociaal)? De GLI vraagt om nieuwe prioriteiten in je leven. Het vraagt om commitment en tijd. Denk aan een tijdsinvestering van 2 á 3 uur per week, naast de groepsbijeenkomsten. Starten met de GLI tijdens grote live-events, zoals verhuizen of trouwen, is echt af te raden. Een GLI en het werken in een groep is minder geschikt voor mensen met een onregelmatig leefpatroon (geen stabiliteit), mentale problematiek of weinig (mentale) energie. Voor hen is individuele begeleiding op maat, een betere keuze. Binnen GLI-SLIMMER is geen psycholoog aanwezig. Mocht iemand dus mentaal instabiel zijn of behoefte hebben aan extra begeleiding op psychisch vlak, dan kan iemand voorafgaand aan het programma starten bij bijvoorbeeld een psycholoog of POH-GGZ.
  • Vraag de verwachting uit. Goede informatie vooraf is belangrijk, zodat mensen met realistische verwachtingen aan de GLI beginnen om onnodige teleurstellingen en frustraties te voorkomen. GLI-SLIMMER betekent een half jaar lang wekelijks in een groep bewegen. Kan iemand dat? Zijn er fysieke of psychische beperkingen? Spreekt iemand de taal voldoende? Mocht één van deze pijlers een aandachtspunt zijn, dan bestaat het risico dat iemand zich als een ‘outsider’ voelt binnen een groep, wat niet ten goede komt voor degene zelf en de groepsdynamiek.
  • Bespreek welke GLI het beste past. Het grootste verschil tussen een GLI-CooL en GLI-SLIMMER zit in het aantal groepsbijeenkomsten én de zorgverleners die om de patiënt heen staan. GLI-CooL heeft 8 groepssessies in het eerste halfjaar, begeleid door één leefstijlcoach. GLI SLIMMER heeft 24 groepssessies, waarin vooral bewegen centraal staat. Er is begeleiding door een diëtist, fysiotherapeut en buurtsportcoach. Een mooi overzicht tussen soorten GLI’s is te vinden op loketgezondleven.nl.”

 

GLI-SLIMMER in het kort

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten (onderhoudsfase). Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De uitvoering is in handen van zorgverleners (leefstijlcoach (fysiotherapeut), diëtist en lokale beweegprofessionals.

Meer informatie over SLIMMER met o.a. video’s met ervaringen van begeleiders en deelnemers.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.