Geriatrie-oefentherapeut

Contact

Praktijk Nieuw-Vennep Hugo de Vriesstraat
Hugo de Vriesstraat 32 a, 2152 CT Nieuw-Vennep

0252 – 68 15 32  |  06 – 23 58 33 85
natascha_e@yahoo.com
website praktijk

platform oefentherapie leden regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Geriatrie-oefentherapeut

Geriatrie-oefentherapie is een specialisme binnen de zorg voor ouderen met een complexe hulpvraag op basis van meervoudige problematiek en voor ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden.
De geriatrie-oefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van ouderen met (hoog) complexe problematiek en kwetsbare ouderen, waarbij interprofessioneel samenwerken en samenwerking met de cliënt en zijn mantelzorgers vereist is.

Doel van de therapie
Doel is het behouden of verbeteren van functioneren in het dagelijks leven, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfmanagement. Getracht wordt om de cliënt zo lang mogelijk met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven zelfstandig te laten functioneren. Daarnaast signaleert en herkent de geriatrie-oefentherapeut andere problemen die spelen bij de cliënt of bij de mantelzorg en kan gericht adviseren en informeren (bijvoorbeeld overbelasting mantelzorger, ontbreken van de goede hulpmiddelen, nachtelijke incontinentie etc.).

Rol bij

De geriatrie-oefentherapeut kan worden ingeschakeld als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? Samen kijken we met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunen en adviseren we hierbij. Voorbeelden:

  • Als u weer zelfredzamer wilt worden en bijvoorbeeld zelf naar uw clubje wilt of boodschappen wilt doen.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been? We doen een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving, oefenen met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werken met u aan uw balans en adviseer, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. We oefenen samen deze vaardigheden en werken aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. We geven advies bij transfers, oefenen de transfers met de mantelzorger(s) en adviseren bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid.

Meer informatie

De kwaliteitscriteria waar een geriatrie-oefentherapeut aan moet voldoen staan beschreven in het beroepsprofiel en de beroepscode oefentherapeut, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

Website de oefentherapeut

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.