Oudere (en mantelzorger)

Ouderen

Veel ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun leven. Een verhoogde kans op kwetsbaarheid ontstaat. Bij signalen van risicifactoren voor kwetsbaarheid is het voorstel dat de POH Ouderen bij de oudere langskomt voor een gesprek en diens mantelzorger. Het doel van het gesprek is:

 • nagaan welke mogelijkheden, wensen en noden er zijn en deze vastleggen en bespreken
 • gezamenlijk vaststellen of er sprake is van kwetsbaarheid en op welke wijze ‘de vinger aan de pols’ wordt gehouden
 • bespreken of de oudere toestemming geeft om gegevens, nu of op een later moment, te delen met andere betrokken professionals
 • noteren contactpersoon, zeker voor de alleenwonende ouderen

Wat kunnen ouderen zelf doen om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk de regie houden?

 • sociaal actief blijven
 • fysiek actief blijven
 • mentaal actief blijven
 • zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen
 • in gesprek gaan over wensen en behoeften
 • zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne technologie

Mantelzorg

De definitie van mantelzorg van het Sociaal Cultureel Planbureau:

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’

Belangrijkste elementen van mantelzorg

 • men zorgt vrijwillig en onbetaald voor een dierbare of bekende
 • de persoon heeft informele hulp hard nodig
 • men helpt met meer dan enkel licht huishoudelijke taken

Mantelzorgondersteuning

Zoeken naar hulp

Toolkit (over) belasting mantelzorger

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.