RTA overdracht kwetsbare ouderen

De RTA (Regionale Transmurale Afspraken) helpt om tijd en energie van zorgprofessionals zo effectief mogelijk in te zetten en onnodig lijden of verdriet bij de ouderen te voorkomen doordat:

  • bij opname kwetsbaarheid duidelijk is, zodat dubbele diagnostiek en extra belasting van de oudere wordt voorkomen
  • bij ontslag de continuiteit van zorg is gewaarborgd, zodat onnodige heropnames worden voorkomen

 

Wat betekent dit voor de (huisartsen)praktijk?

  • registreer kwetsbare ouderen: ICPC-code A05
  • registreer behandelwensen en beperkingen: ICPC- code A20
  • draag zorg voor een volledige verwijsbrief volgens HASP-richtlijn (inclusief gegevens van de betrokken thuiszorgorganisatie)
  • bij opname via de SEH; geef als huisarts altijd telefonisch toelichting over de kwetsbaarheid, thuissituatie en betrokken professionals
  • zorg voor goede telefonische bereikbaarheid van de praktijk
  • vul uw profiel op NHZ Connected app juist in

De dag voor ontslag wordt de huisarts gebeld door de zaalarts om het ontslag en de thuiskomst voor te bereiden.

 

Oudere met kwetsbaarheid? Overdracht van topkwaliteit!

 

 

 

Meer informatie

De gehele RTA Overdracht kwetsbare ouderen en RTA Verpleegkundige overdracht kwetsbare ouderen  staat in de NHZ Connected app.

 

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.